Lot: 1

Current Price: 1,000 TL Starting Bid: 1,000 TL Estimated: TL Losing Winning

OSMANLI DÖNEMİ KIRLANGIÇ SAPLI DEV BOY EFE - ZEYBEK YATAĞANI

Sırt kısmında dövme işçilikli uzun bir hayat ağacı figürü yapılmış, sap kısmı boynuzdan mamul kırlangıç model 1850'lerden zeybek - efe yatağanı. Bu büyük yatağanlar zeybeklikten efeliğe geçiş ritüellerinde kullanılırdı. Uzunluk:86cm

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 •  
 • Lots
 • Winnings
 • OSMANLI DÖNEMİ KIRLANGIÇ SAPLI DEV BOY EFE - ZEYBEK YATAĞANI-Sırt kısmında dövme işçilikli uzun bir hayat ağacı figürü yapılmış, sap kısmı boynuzdan mamul kırlangıç model 1850'lerden zeybek - efe yatağanı. Bu büyük yatağanlar zeybeklikten efeliğe geçiş ritüellerinde kullanılırdı. Uzunluk:86cm

  Lot No: 1

  Lot: 1

  OSMANLI DÖNEMİ KIRLANGIÇ SAPLI DEV BOY EFE - ZEYBEK YATAĞANI-Sırt kısmında dövme işçilikli uzun bir hayat ağacı figürü yapılmış, sap kısmı boynuzdan mamul kırlangıç model 1850'lerden zeybek - efe yatağanı. Bu büyük yatağanlar zeybeklikten efeliğe geçiş ritüellerinde kullanılırdı. Uzunluk:86cm

  TLSold
 • 1885 TARİHLİ ÇARLIK RUSYA SAVATLI GÜMÜŞ TÜTÜN TABAKASI-1885 tarihli 84 ve usta damgalı kalem ve savat işçilikli çarlık dönem Rus gümüş sigara tabakası. Ağırlık: 101gr Boyut: 9,5x5,5x2,5cm

  Lot No: 2

  Lot: 2

  1885 TARİHLİ ÇARLIK RUSYA SAVATLI GÜMÜŞ TÜTÜN TABAKASI-1885 tarihli 84 ve usta damgalı kalem ve savat işçilikli çarlık dönem Rus gümüş sigara tabakası. Ağırlık: 101gr Boyut: 9,5x5,5x2,5cm

  TLSold
 • 1. DÜNYA SAVAŞI NADİR FORMDA MİNELİ GÜMÜŞ HARP MADALYASI-Osmanlı Devleti tarafından Almanlara yaptırılmış, 1. Dünya Savaşına katılmış Şehit ve Gazi olmuş askerlere verilen halk arasında Çanakkale Subay Madalyası olarak bilinen mineli gümüş madalya.

  Lot No: 3

  Lot: 3

  1. DÜNYA SAVAŞI NADİR FORMDA MİNELİ GÜMÜŞ HARP MADALYASI-Osmanlı Devleti tarafından Almanlara yaptırılmış, 1. Dünya Savaşına katılmış Şehit ve Gazi olmuş askerlere verilen halk arasında Çanakkale Subay Madalyası olarak bilinen mineli gümüş madalya.

  TLSold
 • ABDÜLHAK HAMİD TARHAN'IN KENDİ EL YAZISIYLA ÜSTADI NAMIK KEMAL'E İSTİŞARE İÇİN YOLLADIĞI TAMAMI EL YAZMA "NESTEREN" ADLI ROMANI-Nesteren Romanının el yazma tek nüshası.Abdülhak Hamid Tarhan'ın yayınlayacak olduğu "Nesteren" isimli romanını görüşlerini almak üzere, kendi el yazısıyla 1293(1874) tarihinde yazıp imzaladığı ve kitabın sonunda üstadı Namık Kemal'e ithafen altı sayfalık bir mektup ele aldığı, çok nadir el yazma eser. Boyut: 18,5 x 12 cm Kitabın başında yer alan önsöz: Bir İhtar: Nesteren’in sureti tahririyesi (tamamlanmış ve elle yazılmış sureti) nazım garbi yolunda ise de had aslında bizim on bir hesabına tevfikan yapılan ve ozan garp ve garbi asla tevafık ve teallıkı olmayan sırf Türkçe şiirdir. Ancak muhtelif kafiyelerde olan beyitten beyite nakil murad beyitin birinci mısraındaki sözün mab’adını bazı kere alt tarafında olan ve diğer kafiyede bulunan beyitin mısraı olunda irad etmek ve zevaid yazmakdan ise lüzumu takdirinde mesariı taksim eylemek yani bir mısraı ve yahud bir beyiti aşhas muteaddeyi söylemek cihetlerince avrupa eş’arını taklid edilmiş olur. Nesteren Paris’te yazılmıştır. Mevzuu tecahid nefs ve vicdani tasvirdir. İkinci derecede – Korni – nam Fransız şair marifetinin – Lusid – ünvanıyla Avrupa’da iştihar eden manzumesini tabir değerle – Nesteren – Lusid’e nazire olabilir. Fakat – Lusid – Nesteren’İn aynı değildir. Beyitlerinde olan fark … ikisini de mütlaa edenlere malum olur. 2 Zilka’de 1293 – İmza: A. Hamid . Kitabın sonunda ise ünlü vatan şairi Namık Kemal’e ithafen yazılmış 6 sayfalık mektup yer almaktadır. Biraderim Kemal Bey Efendi Hazretlerine; Büsbütün Avrupa modasını ihtiyar etmiş olsaydım Nesteren’i biraz daha tabiileştirmek mümkün olurdu. Fakat o zaman Fransızca bilmeyen bir osmanlı Nesteren’i okuyup da anlayamamak şöyle dursun, belki okumakda zahmet çekerdi sanırım. Nesteren’in şimdiki yazılışıyla dahi şuarayı garbin asarı manzumesini Eli Elisos MakKa? Dramlarını mütaaladan lezzetyab olmayanlar andanda (ondan da) garabetle itham edilmeyeceğinde şüphem var. Ne çare ki tabii yazabilmek için nesirden sonra en mahsüldar zemin budur. Bunu pek çoklarına anlatamayacağımdan eminim. … Zatı irfanınız maksadımım bilirsiniz. Manzum olan ….yi neşr etttirsem (bastırsam) Nesteren’i iltifat etmeyenler onu hüsnü kabul ile belki de tahsin ederler. Fakat siz istikrah edersiniz. Bence de Nesteren’in ana takdimi; bu takdimime sizin ma’mülüm olan mülahazatınıza iştirakımdandır. Size beğendirecek bir şey yazmakta ne kadar aciz olduğumu biliyorum. Bu acizemle biraz; her yazdığım şey en evvel size beğendirmek içindir. Çünkü sizin bir esere iltifatınız o eserşn makbul istikbal olacağına dalalet eder. Nesteren’İ sıraya muahaza etseniz yine bir şeydir. Beğeneceğiniz gibi iki fıkrası varsa oluverir. İşte bu cihetledi ki Nesteren’in rağbeti Umumiyeden sakat olabilmesi ihtimalini tasviri ittihaz etmiş olduğum şu yeni meslekte bana sed azimet olmadı. Son Sayfa; Hep gördüğünüz gibi yazmakta ne terakki olabilir. Biraz da düşündüğümüz gibi yazmalıyız. İnsan hemen görmeye değil, göstermeye de müsteiddir. – yolunda asrı efkar ettiğime mükabeleten – taklitte ihtiraı başlayınız – demişti. Bu söz pek doğrudur. Fakat Nesteren’i tab ettirdim. Son sayfanın altındaki çizginin altında; Tarih ikmali 14 Rebiyul Evvel 312 / 2 Eylül 310 Yevmü Cuma (Cuma günü) yazısı bulunmaktadır (Bu tarihte daha sonradan bu kitaba sahip olmuş kişinin el yazısı ile attığı paraflı tarihtir.).

  Lot No: 4

  Lot: 4

  ABDÜLHAK HAMİD TARHAN'IN KENDİ EL YAZISIYLA ÜSTADI NAMIK KEMAL'E İSTİŞARE İÇİN YOLLADIĞI TAMAMI EL YAZMA "NESTEREN" ADLI ROMANI-Nesteren Romanının el yazma tek nüshası.Abdülhak Hamid Tarhan'ın yayınlayacak olduğu "Nesteren" isimli romanını görüşlerini almak üzere, kendi el yazısıyla 1293(1874) tarihinde yazıp imzaladığı ve kitabın sonunda üstadı Namık Kemal'e ithafen altı sayfalık bir mektup ele aldığı, çok nadir el yazma eser. Boyut: 18,5 x 12 cm Kitabın başında yer alan önsöz: Bir İhtar: Nesteren’in sureti tahririyesi (tamamlanmış ve elle yazılmış sureti) nazım garbi yolunda ise de had aslında bizim on bir hesabına tevfikan yapılan ve ozan garp ve garbi asla tevafık ve teallıkı olmayan sırf Türkçe şiirdir. Ancak muhtelif kafiyelerde olan beyitten beyite nakil murad beyitin birinci mısraındaki sözün mab’adını bazı kere alt tarafında olan ve diğer kafiyede bulunan beyitin mısraı olunda irad etmek ve zevaid yazmakdan ise lüzumu takdirinde mesariı taksim eylemek yani bir mısraı ve yahud bir beyiti aşhas muteaddeyi söylemek cihetlerince avrupa eş’arını taklid edilmiş olur. Nesteren Paris’te yazılmıştır. Mevzuu tecahid nefs ve vicdani tasvirdir. İkinci derecede – Korni – nam Fransız şair marifetinin – Lusid – ünvanıyla Avrupa’da iştihar eden manzumesini tabir değerle – Nesteren – Lusid’e nazire olabilir. Fakat – Lusid – Nesteren’İn aynı değildir. Beyitlerinde olan fark … ikisini de mütlaa edenlere malum olur. 2 Zilka’de 1293 – İmza: A. Hamid . Kitabın sonunda ise ünlü vatan şairi Namık Kemal’e ithafen yazılmış 6 sayfalık mektup yer almaktadır. Biraderim Kemal Bey Efendi Hazretlerine; Büsbütün Avrupa modasını ihtiyar etmiş olsaydım Nesteren’i biraz daha tabiileştirmek mümkün olurdu. Fakat o zaman Fransızca bilmeyen bir osmanlı Nesteren’i okuyup da anlayamamak şöyle dursun, belki okumakda zahmet çekerdi sanırım. Nesteren’in şimdiki yazılışıyla dahi şuarayı garbin asarı manzumesini Eli Elisos MakKa? Dramlarını mütaaladan lezzetyab olmayanlar andanda (ondan da) garabetle itham edilmeyeceğinde şüphem var. Ne çare ki tabii yazabilmek için nesirden sonra en mahsüldar zemin budur. Bunu pek çoklarına anlatamayacağımdan eminim. … Zatı irfanınız maksadımım bilirsiniz. Manzum olan ….yi neşr etttirsem (bastırsam) Nesteren’i iltifat etmeyenler onu hüsnü kabul ile belki de tahsin ederler. Fakat siz istikrah edersiniz. Bence de Nesteren’in ana takdimi; bu takdimime sizin ma’mülüm olan mülahazatınıza iştirakımdandır. Size beğendirecek bir şey yazmakta ne kadar aciz olduğumu biliyorum. Bu acizemle biraz; her yazdığım şey en evvel size beğendirmek içindir. Çünkü sizin bir esere iltifatınız o eserşn makbul istikbal olacağına dalalet eder. Nesteren’İ sıraya muahaza etseniz yine bir şeydir. Beğeneceğiniz gibi iki fıkrası varsa oluverir. İşte bu cihetledi ki Nesteren’in rağbeti Umumiyeden sakat olabilmesi ihtimalini tasviri ittihaz etmiş olduğum şu yeni meslekte bana sed azimet olmadı. Son Sayfa; Hep gördüğünüz gibi yazmakta ne terakki olabilir. Biraz da düşündüğümüz gibi yazmalıyız. İnsan hemen görmeye değil, göstermeye de müsteiddir. – yolunda asrı efkar ettiğime mükabeleten – taklitte ihtiraı başlayınız – demişti. Bu söz pek doğrudur. Fakat Nesteren’i tab ettirdim. Son sayfanın altındaki çizginin altında; Tarih ikmali 14 Rebiyul Evvel 312 / 2 Eylül 310 Yevmü Cuma (Cuma günü) yazısı bulunmaktadır (Bu tarihte daha sonradan bu kitaba sahip olmuş kişinin el yazısı ile attığı paraflı tarihtir.).

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ FRANSIZ ASKERİ LİYAKAT MADALYASI-1.Dünya Savaşı dönemi Fransız askeri liyakat madalyası.

  Lot No: 5

  Lot: 5

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ FRANSIZ ASKERİ LİYAKAT MADALYASI-1.Dünya Savaşı dönemi Fransız askeri liyakat madalyası.

  TLSold
 • ÖZEL DİZAYN GÜMÜŞ YEMİŞLİK - İNCİRLİK-900 ayar gümüşten mamul özel dizayn kabartma işçilikli yemişlik. Toplam ağırlık: 316gr Boyut: 25x19x11cm

  Lot No: 6

  Lot: 6

  ÖZEL DİZAYN GÜMÜŞ YEMİŞLİK - İNCİRLİK-900 ayar gümüşten mamul özel dizayn kabartma işçilikli yemişlik. Toplam ağırlık: 316gr Boyut: 25x19x11cm

  TLSold
 • YÜKSEK KONDİSYONDA İSTİKLAL MADALYASI - İSTİKLAL HARBİ MADALYASI-İstiklal Savaşı'mıza katılmış, bu uğurda şehit ya da gazi olmuş kişilere verilmiş yüksek kondisyonda madalya.

  Lot No: 7

  Lot: 7

  YÜKSEK KONDİSYONDA İSTİKLAL MADALYASI - İSTİKLAL HARBİ MADALYASI-İstiklal Savaşı'mıza katılmış, bu uğurda şehit ya da gazi olmuş kişilere verilmiş yüksek kondisyonda madalya.

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇOK NADİR FRANSIZ TOPÇU SUBAY APOLETİ-1.Dünya Savaşı dönemi üzeri gümüş sırma işçilikli çok nadir Fransız topçu subay apoleti.

  Lot No: 8

  Lot: 8

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇOK NADİR FRANSIZ TOPÇU SUBAY APOLETİ-1.Dünya Savaşı dönemi üzeri gümüş sırma işçilikli çok nadir Fransız topçu subay apoleti.

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ NADİR HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ GELİBOLU ŞUBESİ MÜHRÜ-Üzerinde Osmanlıca 'Hilal-i Ahmer Cemiyeti Gelibolu Şubesi' yazılı 1.Dünya Savaşı dönemi çok nadir mühür.

  Lot No: 9

  Lot: 9

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ NADİR HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ GELİBOLU ŞUBESİ MÜHRÜ-Üzerinde Osmanlıca 'Hilal-i Ahmer Cemiyeti Gelibolu Şubesi' yazılı 1.Dünya Savaşı dönemi çok nadir mühür.

  TLSold
 • ÜZERİ MİNE İŞÇİLİKLİ EL BOYAMA ÇOK NADİR OSMANLI DÖNEMİ MASA SAATİ KASASI-Osmanlı Dönemi üzeri mine işçilikli çok nadir masa saati kasası. Boyut: 14,5x11,5x7,5cm

  Lot No: 10

  Lot: 10

  ÜZERİ MİNE İŞÇİLİKLİ EL BOYAMA ÇOK NADİR OSMANLI DÖNEMİ MASA SAATİ KASASI-Osmanlı Dönemi üzeri mine işçilikli çok nadir masa saati kasası. Boyut: 14,5x11,5x7,5cm

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇOK NADİR OSMANLI SAHRA TELEFONU-1.Dünya Savaşı dönemi çok nadir Osmanlı sahra telefonu. Boyut:31x18x12cm

  Lot No: 11

  Lot: 11

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇOK NADİR OSMANLI SAHRA TELEFONU-1.Dünya Savaşı dönemi çok nadir Osmanlı sahra telefonu. Boyut:31x18x12cm

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇOK NADİR FRANSIZ TOPÇU SUBAY ŞAPKASI-1.Dünya Savaşı dönemi çok nadir Fransız topçu subay şapkası.

  Lot No: 12

  Lot: 12

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇOK NADİR FRANSIZ TOPÇU SUBAY ŞAPKASI-1.Dünya Savaşı dönemi çok nadir Fransız topçu subay şapkası.

  TLSold
 • ÜZERİ OSMANLICA YAZILI OSMANLI DÖNEMİ ÇOK NADİR TERMOMETRE-Üzeri Osmanlıca yazılı Osmanlı Dönemi çok nadir civalı termometre. Uzunluk: 22,5cm

  Lot No: 13

  Lot: 13

  ÜZERİ OSMANLICA YAZILI OSMANLI DÖNEMİ ÇOK NADİR TERMOMETRE-Üzeri Osmanlıca yazılı Osmanlı Dönemi çok nadir civalı termometre. Uzunluk: 22,5cm

  TLSold
 • ORİJİNAL KUTUSUNDA OSMANLI DÖNEMİ MİSKEVİ BAĞA MANİKÜR PEDİKÜR TAKIMI-Orijinal kutusunda Osmanlı Dönemi miskevi bağadan (elde ısıtıldığında tipik katalin kokusu vermektedir) mamul manikür pedikür takımı. Uzunluk: 9cm

  Lot No: 14

  Lot: 14

  ORİJİNAL KUTUSUNDA OSMANLI DÖNEMİ MİSKEVİ BAĞA MANİKÜR PEDİKÜR TAKIMI-Orijinal kutusunda Osmanlı Dönemi miskevi bağadan (elde ısıtıldığında tipik katalin kokusu vermektedir) mamul manikür pedikür takımı. Uzunluk: 9cm

  TLSold
 • 1. DÜNYA SAVAŞI DARPHANE-İ AMİRE YAPIMI HARP MADALYASI-Darphane-i Amire tarafından basılmış üzerinde Mehmed Reşad Han'ın tuğrası ve hilal bulunan 1.Dünya Savaşı dönemi, halk arasında 'Çanakkale Madalyası' olarak bilinen 1.Dünya Savaşına katılmış şehit ve gazilere verilen madalyadır. 32 adet farklı tipte harp madalyası bulunmakta olup yalnızca bu formu Osmanlı Devleti bastırmıştır, diğer 31 tipi dışarıdan satın alınmıştır. Savaş döneminde yokluk sebebiyle Darphane-i Amire tarafından mine yerine kırmızı boya kullanılmıştır. Boyalı olanı nadirdir.

  Lot No: 15

  Lot: 15

  1. DÜNYA SAVAŞI DARPHANE-İ AMİRE YAPIMI HARP MADALYASI-Darphane-i Amire tarafından basılmış üzerinde Mehmed Reşad Han'ın tuğrası ve hilal bulunan 1.Dünya Savaşı dönemi, halk arasında 'Çanakkale Madalyası' olarak bilinen 1.Dünya Savaşına katılmış şehit ve gazilere verilen madalyadır. 32 adet farklı tipte harp madalyası bulunmakta olup yalnızca bu formu Osmanlı Devleti bastırmıştır, diğer 31 tipi dışarıdan satın alınmıştır. Savaş döneminde yokluk sebebiyle Darphane-i Amire tarafından mine yerine kırmızı boya kullanılmıştır. Boyalı olanı nadirdir.

  TLSold
 • NADİR FORMDA ERKEN DÖNEM OSMANLI SANCAK ALEMİ -TUĞ-Abdülmecit Han dönemi 1850'lerden üzerinde 9 köşeli Osmanlı yıldızı bulunan çok nadir bronz sancak alemi - tuğ. Ağırlık: 16,5cm

  Lot No: 16

  Lot: 16

  NADİR FORMDA ERKEN DÖNEM OSMANLI SANCAK ALEMİ -TUĞ-Abdülmecit Han dönemi 1850'lerden üzerinde 9 köşeli Osmanlı yıldızı bulunan çok nadir bronz sancak alemi - tuğ. Ağırlık: 16,5cm

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ NADİR FORMDA SRD KAVANOZ ŞİŞE-1.Dünya Savaşı dönemi nadir formda SRD kavanoz şişe. Yükseklik:19cm

  Lot No: 17

  Lot: 17

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ NADİR FORMDA SRD KAVANOZ ŞİŞE-1.Dünya Savaşı dönemi nadir formda SRD kavanoz şişe. Yükseklik:19cm

  TLSold
 • ORİJİNAL KEMERİ İLE 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI MAVZER KÜTÜKLÜĞÜ-Orijinal deri kemeri ile 1.Dünya savaşı dönemi Osmanlı mavzer kütüklüğü. Kemer: 122cm Kütüklük:16x7x10cm

  Lot No: 18

  Lot: 18

  ORİJİNAL KEMERİ İLE 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI MAVZER KÜTÜKLÜĞÜ-Orijinal deri kemeri ile 1.Dünya savaşı dönemi Osmanlı mavzer kütüklüğü. Kemer: 122cm Kütüklük:16x7x10cm

  TLSold
 • ÜZERİ RUSÇA YAZILI OSMANLI DÖNEMİ ÇOK NADİR ÇOCUK ŞAŞKASI-Üzerinde Rusça 'Yaşasın ülkemiz - yaşasın vatan' yazılı sapı mors dişi ve boynuzdan mamul 1850'lerden çok nadir çocuk şaşkası. Uzunluk: 65cm

  Lot No: 19

  Lot: 19

  ÜZERİ RUSÇA YAZILI OSMANLI DÖNEMİ ÇOK NADİR ÇOCUK ŞAŞKASI-Üzerinde Rusça 'Yaşasın ülkemiz - yaşasın vatan' yazılı sapı mors dişi ve boynuzdan mamul 1850'lerden çok nadir çocuk şaşkası. Uzunluk: 65cm

  TLSold
 • 1915 TARİHLİ 1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ NADİR İNGİLİZ TOP MERMİSİ BAŞLIĞI-1915 tarihli 1. Dünya Savaşı Dönemi nadir İngiliz top mermisi başlığı. Yükseklik:7cm

  Lot No: 20

  Lot: 20

  1915 TARİHLİ 1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ NADİR İNGİLİZ TOP MERMİSİ BAŞLIĞI-1915 tarihli 1. Dünya Savaşı Dönemi nadir İngiliz top mermisi başlığı. Yükseklik:7cm

  TLSold
 • DEV BOYDA ALTIN KAPLAMA ZENİTH MARKA ÇAKMAK-1970-80'lerden çok yüksek kondisyonda çalışır durumda altın kaplama dev boyda Zenith marka çakmak. Boyut: 12,5x6,5x2,5cm

  Lot No: 21

  Lot: 21

  DEV BOYDA ALTIN KAPLAMA ZENİTH MARKA ÇAKMAK-1970-80'lerden çok yüksek kondisyonda çalışır durumda altın kaplama dev boyda Zenith marka çakmak. Boyut: 12,5x6,5x2,5cm

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ DOLMA TÜFEK-Yüksek kondisyonda tamamı el yapımı Osmanlı Dönemi tekli dolma tüfek. Mekanizması çalışır durumdadır ancak ateş edilmesi tavsiye edilmez.

  Lot No: 22

  Lot: 22

  OSMANLI DÖNEMİ DOLMA TÜFEK-Yüksek kondisyonda tamamı el yapımı Osmanlı Dönemi tekli dolma tüfek. Mekanizması çalışır durumdadır ancak ateş edilmesi tavsiye edilmez.

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ ÇOK NADİR EL KAZIMA YENİÇERİ TILSIM-Tamamı el kazıma işçilikli 1800 başları kıyafet içlerine dikilen çok nadir Yeniçeri - asker tılsımı. Boyut: 9x9cm

  Lot No: 23

  Lot: 23

  OSMANLI DÖNEMİ ÇOK NADİR EL KAZIMA YENİÇERİ TILSIM-Tamamı el kazıma işçilikli 1800 başları kıyafet içlerine dikilen çok nadir Yeniçeri - asker tılsımı. Boyut: 9x9cm

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ ÇOK NADİR ORİJİNAL YENİÇERİ BÖLÜKBAŞI BÖRKÜ-Dış kısmı keçeden iç kısmı ise deri ve pamuklu ve ipkeli bezlerden katman halinde yapılmış, Osmanlı Dönemi 1800 başları çok nadir Yeniçeri Bölükbaşı börkü. Cemaat veya yayalar'da orta denilen her bölükte çorbacı adında bir bölük kumandanı bulunuyordu; sekban ve ağa bölükleri'nde bu kumandana bölükbaşı denilirdi. Toplam yükseklik: 32cm Çap: 18cm

  Lot No: 24

  Lot: 24

  OSMANLI DÖNEMİ ÇOK NADİR ORİJİNAL YENİÇERİ BÖLÜKBAŞI BÖRKÜ-Dış kısmı keçeden iç kısmı ise deri ve pamuklu ve ipkeli bezlerden katman halinde yapılmış, Osmanlı Dönemi 1800 başları çok nadir Yeniçeri Bölükbaşı börkü. Cemaat veya yayalar'da orta denilen her bölükte çorbacı adında bir bölük kumandanı bulunuyordu; sekban ve ağa bölükleri'nde bu kumandana bölükbaşı denilirdi. Toplam yükseklik: 32cm Çap: 18cm

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ GİZLİ TETİKLİ ÇİFTE AĞIZDAN DOLMA PİŞTOV-Osmanlı Dönemi 1850'lerden iki tarafıda kalem işçilikli ağızdan dolma el yapımı gizli tetik çifte piştov. Uzunluk: 24cm

  Lot No: 25

  Lot: 25

  OSMANLI DÖNEMİ GİZLİ TETİKLİ ÇİFTE AĞIZDAN DOLMA PİŞTOV-Osmanlı Dönemi 1850'lerden iki tarafıda kalem işçilikli ağızdan dolma el yapımı gizli tetik çifte piştov. Uzunluk: 24cm

  TLSold
 • AVUSTURYA MACARİSTAN HÜKÜMETİ TARAFINDAN VERİLMİŞ ÇOK NADİR LİYAKAT MADALYASI-Aynısının bir benzeri de Mustafa Kemal Atatürke verilmiş olan orijinal kurdelası ile 1.Dünya Savaşı dönemi Avusturya Macaristan hükümeti tarafından verilmiş çok nadir liyakat madalyası.

  Lot No: 26

  Lot: 26

  AVUSTURYA MACARİSTAN HÜKÜMETİ TARAFINDAN VERİLMİŞ ÇOK NADİR LİYAKAT MADALYASI-Aynısının bir benzeri de Mustafa Kemal Atatürke verilmiş olan orijinal kurdelası ile 1.Dünya Savaşı dönemi Avusturya Macaristan hükümeti tarafından verilmiş çok nadir liyakat madalyası.

  TLSold
 • ORİJİNAL KUTUSUNDA OSMANLI DÖNEMİ YAKUT TAŞLI ALTIN YÜZÜK-Orijinal kutusunda yakut taşlı ve kalem işçilikli 10 ayar altından mamul Osmanlı yüzük. Ağırlık: 3,4gr

  Lot No: 27

  Lot: 27

  ORİJİNAL KUTUSUNDA OSMANLI DÖNEMİ YAKUT TAŞLI ALTIN YÜZÜK-Orijinal kutusunda yakut taşlı ve kalem işçilikli 10 ayar altından mamul Osmanlı yüzük. Ağırlık: 3,4gr

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ ÇOK NADİR AT KININDAN YAPILMIŞ TUĞ PARÇASI-1800 başları çok yüksek kondisyonda at kınından yapılmış çok nadir tuğ parçası - askeri alem parçası. Uzunluk: 12,5cm

  Lot No: 28

  Lot: 28

  OSMANLI DÖNEMİ ÇOK NADİR AT KININDAN YAPILMIŞ TUĞ PARÇASI-1800 başları çok yüksek kondisyonda at kınından yapılmış çok nadir tuğ parçası - askeri alem parçası. Uzunluk: 12,5cm

  TLSold
 • 2.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇOK NADİR FRANSIZ LİYAKAT MADALYASI-2.Dünya Savaşı dönemi çok nadir Fransız liyakat madalyası.

  Lot No: 29

  Lot: 29

  2.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇOK NADİR FRANSIZ LİYAKAT MADALYASI-2.Dünya Savaşı dönemi çok nadir Fransız liyakat madalyası.

  TLSold
 • İSTANBUL TERAKKİ SANAYİ - OSMANLI AMELE CEMİYETİ ÇOK NADİR KAŞIK-Osmanlı Dönemi gümüş kaplama kaşık. Kaşığın arka kısmında hilal ile birlikte Osmanlıca 'İstanbul Terakki Sanayi' iabaresi yer almaktadır. Osmanlı Amele Cemiyeti (Amele-i Osmani Cemiyeti) 1894-1895 yıllarında İstanbulda tophane fabrikalarında işçilerin gördükleri insanlık dışı muamele ve baskılar nedeniyle gizli olarak kurulmuş, ancak yine baskı rejimi nedeniyle faaliyetlerini tam sürdürememiş, 1908 de 2.Abdülhamit'in tahttan indirilesinden sonra Osmanlı Terakki Sanayi cemiyeti ve daha sonralarıda Osmanlı Sanatkaran Cemiyeti adlarını almış Osmanlının ilk işçi örgüttüdür. Uzunluk: 21cm

  Lot No: 30

  Lot: 30

  İSTANBUL TERAKKİ SANAYİ - OSMANLI AMELE CEMİYETİ ÇOK NADİR KAŞIK-Osmanlı Dönemi gümüş kaplama kaşık. Kaşığın arka kısmında hilal ile birlikte Osmanlıca 'İstanbul Terakki Sanayi' iabaresi yer almaktadır. Osmanlı Amele Cemiyeti (Amele-i Osmani Cemiyeti) 1894-1895 yıllarında İstanbulda tophane fabrikalarında işçilerin gördükleri insanlık dışı muamele ve baskılar nedeniyle gizli olarak kurulmuş, ancak yine baskı rejimi nedeniyle faaliyetlerini tam sürdürememiş, 1908 de 2.Abdülhamit'in tahttan indirilesinden sonra Osmanlı Terakki Sanayi cemiyeti ve daha sonralarıda Osmanlı Sanatkaran Cemiyeti adlarını almış Osmanlının ilk işçi örgüttüdür. Uzunluk: 21cm

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ EL YAPIMI KIZILHAÇ TAMPON KESESİ-1.Dünya Savaşı dönemi el yapımı Kızılhaç tampon kesesi. Boyut:34x23cm

  Lot No: 31

  Lot: 31

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ EL YAPIMI KIZILHAÇ TAMPON KESESİ-1.Dünya Savaşı dönemi el yapımı Kızılhaç tampon kesesi. Boyut:34x23cm

  TLSold
 • ORİJİNAL ASKISI İLE 1.DERECE FRANSIZ KILIÇLI LİYAKAT MADALYASI-Orijinal ipek kurdelası ile 1.derece( 3 yıldız ) yüksek kondisyonda 1.Dünya Savaşı dönemi Fransız Liyakat madalyası.

  Lot No: 32

  Lot: 32

  ORİJİNAL ASKISI İLE 1.DERECE FRANSIZ KILIÇLI LİYAKAT MADALYASI-Orijinal ipek kurdelası ile 1.derece( 3 yıldız ) yüksek kondisyonda 1.Dünya Savaşı dönemi Fransız Liyakat madalyası.

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ ELMAS TAŞLI ALTIN BROŞ KOLYE-Osmanlı Dönemi 8 ayar altın üzeri elmas taşlarla süslü kolye ve broş olarakda kullanılabilecek takı. Boyut: 4cm Ağırlık: 5gr

  Lot No: 33

  Lot: 33

  OSMANLI DÖNEMİ ELMAS TAŞLI ALTIN BROŞ KOLYE-Osmanlı Dönemi 8 ayar altın üzeri elmas taşlarla süslü kolye ve broş olarakda kullanılabilecek takı. Boyut: 4cm Ağırlık: 5gr

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇOK NADİR OSMANLI KAPAKLI SUBAY KARAVANASI-1.Dünya Savaşı dönemi çok nadir Osmanlı kapaklı subay karavanası. Yükseklik:16cm Çap:12cm

  Lot No: 34

  Lot: 34

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇOK NADİR OSMANLI KAPAKLI SUBAY KARAVANASI-1.Dünya Savaşı dönemi çok nadir Osmanlı kapaklı subay karavanası. Yükseklik:16cm Çap:12cm

  TLSold
 • ÜZERİ OSMANLICA YAZILI ÇOK NADİR YAĞDANLIK - YAĞ KUTUSU-İki tarafında Osmanlıca 'Yağ Kutusu' yazılı çok nadir Osmanlı Dönemi yağdanlık-yağ kutusu.

  Lot No: 35

  Lot: 35

  ÜZERİ OSMANLICA YAZILI ÇOK NADİR YAĞDANLIK - YAĞ KUTUSU-İki tarafında Osmanlıca 'Yağ Kutusu' yazılı çok nadir Osmanlı Dönemi yağdanlık-yağ kutusu.

  TLSold
 • 1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI TOP MERMİSİ BAŞLIĞI-Üzeri Osmanlıca yazılı 1. Dünya Savaşı Dönemi Osmanlı top mermisi başlığı.

  Lot No: 36

  Lot: 36

  1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI TOP MERMİSİ BAŞLIĞI-Üzeri Osmanlıca yazılı 1. Dünya Savaşı Dönemi Osmanlı top mermisi başlığı.

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ FİLDİŞİ SAPLI SERVİŞ ÇATAL BIÇAĞI-Fildişinden mamul Osmanlı Dönemi servis çatal bıçağı. Sap ile metal arasındaki kısım gümüştür. Uzunluk: 28cm

  Lot No: 37

  Lot: 37

  OSMANLI DÖNEMİ FİLDİŞİ SAPLI SERVİŞ ÇATAL BIÇAĞI-Fildişinden mamul Osmanlı Dönemi servis çatal bıçağı. Sap ile metal arasındaki kısım gümüştür. Uzunluk: 28cm

  TLSold
 • KABARTMA İŞÇİLİKLİ ANTİKA ÇİFT GÜMÜŞ İKRAMLIK-800 ayar gümüşten mamul kabartma işçilikli antika çift ikramlık. Toplam ağırlık: 304gr Boyut: 15x8x9cm

  Lot No: 38

  Lot: 38

  KABARTMA İŞÇİLİKLİ ANTİKA ÇİFT GÜMÜŞ İKRAMLIK-800 ayar gümüşten mamul kabartma işçilikli antika çift ikramlık. Toplam ağırlık: 304gr Boyut: 15x8x9cm

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ NADİR FORMDA SRD ŞİŞE-1.Dünya savaşı dönemi nadir formda SRD şişe. Yükseklik:35cm

  Lot No: 39

  Lot: 39

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ NADİR FORMDA SRD ŞİŞE-1.Dünya savaşı dönemi nadir formda SRD şişe. Yükseklik:35cm

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ DAMLA MODEL ELMAS TAŞLI YÜZÜK-8 ayar altın üzeri elmas taşlarla süslü Osmanlı Dönemi damla modeli yüzük. 5gr 8 ayar altını mevcuttur. Ağırlık: 5gr

  Lot No: 40

  Lot: 40

  OSMANLI DÖNEMİ DAMLA MODEL ELMAS TAŞLI YÜZÜK-8 ayar altın üzeri elmas taşlarla süslü Osmanlı Dönemi damla modeli yüzük. 5gr 8 ayar altını mevcuttur. Ağırlık: 5gr

  TLSold
 • 1. DÜNYA SAVAŞI NADİR TİPTE MİNELİ HARP MADALYASI-Osmanlı Devleti tarafından Almanlara yaptırılmış, 1. Dünya Savaşına katılmış Şehit ve Gazi olmuş askerlere verilen halk arasında Çanakkale Subay Madalyası olarak bilinen nadir tipte mineli madalya.

  Lot No: 41

  Lot: 41

  1. DÜNYA SAVAŞI NADİR TİPTE MİNELİ HARP MADALYASI-Osmanlı Devleti tarafından Almanlara yaptırılmış, 1. Dünya Savaşına katılmış Şehit ve Gazi olmuş askerlere verilen halk arasında Çanakkale Subay Madalyası olarak bilinen nadir tipte mineli madalya.

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ ÜZERİ YELKENLİ ALTIN VE GÜMÜŞ BROŞ-Gümüş kasa üzeri zirkon taşlarla süslü ortasında 8 ayar altından mamul yelkenli (kadırga) ve hemen sol üstünde hilal formunda ay bulunan nadir formda broş. Boyut:2,8x3,5cm Ağırlık: 6gr

  Lot No: 42

  Lot: 42

  OSMANLI DÖNEMİ ÜZERİ YELKENLİ ALTIN VE GÜMÜŞ BROŞ-Gümüş kasa üzeri zirkon taşlarla süslü ortasında 8 ayar altından mamul yelkenli (kadırga) ve hemen sol üstünde hilal formunda ay bulunan nadir formda broş. Boyut:2,8x3,5cm Ağırlık: 6gr

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ HİLAL FORMLU BÜYÜK BOY ASKERİ APLİK-Bronzdan mamul 1.Dünya Savaşı dönemi büyük boy hilal formlu Osmanlı aplik. Boyut:8x7.5cm

  Lot No: 43

  Lot: 43

  OSMANLI DÖNEMİ HİLAL FORMLU BÜYÜK BOY ASKERİ APLİK-Bronzdan mamul 1.Dünya Savaşı dönemi büyük boy hilal formlu Osmanlı aplik. Boyut:8x7.5cm

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ KAHVE SOĞUDANI-Osmanlı Dönemi yekpare ahşaptan el oyma işçilikli, üzeri kuş gözü figürlü 1850'lerden kahve soğudanı. Boyut: 25,5x12,5x5cm

  Lot No: 44

  Lot: 44

  OSMANLI DÖNEMİ KAHVE SOĞUDANI-Osmanlı Dönemi yekpare ahşaptan el oyma işçilikli, üzeri kuş gözü figürlü 1850'lerden kahve soğudanı. Boyut: 25,5x12,5x5cm

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ İNGİLİZ ASKERİ ASKERİ KOKART-1.Dünya Savaşı dönemi İngiliz askeri kokart.

  Lot No: 45

  Lot: 45

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ İNGİLİZ ASKERİ ASKERİ KOKART-1.Dünya Savaşı dönemi İngiliz askeri kokart.

  TLSold
 • ÜZERİ ERMENİCE YAZILI OSMANLI DÖNEMİ PİŞTOV ÇAPUTLUĞU-Üzeri Ermenica yazılı bronzdan mamul Osmanlı Dönemi piştov çaptluğu. Boyut: 12,5cm

  Lot No: 46

  Lot: 46

  ÜZERİ ERMENİCE YAZILI OSMANLI DÖNEMİ PİŞTOV ÇAPUTLUĞU-Üzeri Ermenica yazılı bronzdan mamul Osmanlı Dönemi piştov çaptluğu. Boyut: 12,5cm

  TLSold
 • REŞAT NURİ GÜLTEKİN'İN ÖLÜMSÜZ ESERİ İLK BASKI ÇALIKUŞU ROMANI-Reşat Nuri Gültekin'in ölümsüz eseri ilk baskı Çalıkuşu romanı. Kitabın 4-17. sayfalar arası eksiktir. Boyut: 19x13cm

  Lot No: 47

  Lot: 47

  REŞAT NURİ GÜLTEKİN'İN ÖLÜMSÜZ ESERİ İLK BASKI ÇALIKUŞU ROMANI-Reşat Nuri Gültekin'in ölümsüz eseri ilk baskı Çalıkuşu romanı. Kitabın 4-17. sayfalar arası eksiktir. Boyut: 19x13cm

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ BOYNUZ SAPLI HAFİF SÜVARİ KILICI-Balçağı ay yıldızlı namlusu ise gravürlü ve boynuz saplı Osmanlı Dönemi hafif süvari subay kılıcı.Uzunluk:83 cm

  Lot No: 48

  Lot: 48

  OSMANLI DÖNEMİ BOYNUZ SAPLI HAFİF SÜVARİ KILICI-Balçağı ay yıldızlı namlusu ise gravürlü ve boynuz saplı Osmanlı Dönemi hafif süvari subay kılıcı.Uzunluk:83 cm

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇİL KONDİSTONDA KULLANILMAMIŞ HARP MADALYASI GÖRSELLİ FOTOĞRAF ÇERÇEVESİ-1.Dünya Savaşı dönemi çil kondisyonda kullanılmamış kartondan mamul harp madalyası görselli fotoğraf çerçevesi. Boyut: 205x15cm

  Lot No: 49

  Lot: 49

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇİL KONDİSTONDA KULLANILMAMIŞ HARP MADALYASI GÖRSELLİ FOTOĞRAF ÇERÇEVESİ-1.Dünya Savaşı dönemi çil kondisyonda kullanılmamış kartondan mamul harp madalyası görselli fotoğraf çerçevesi. Boyut: 205x15cm

  TLSold
 • ANTİKA GÜMÜŞ MAMA KAŞIĞI-900 ayar damgalı Avrupa yapımı 1940-50'lerden antika mama servis kaşığı. Uzunluk: 13cm Ağırlık: 18,5gr

  Lot No: 50

  Lot: 50

  ANTİKA GÜMÜŞ MAMA KAŞIĞI-900 ayar damgalı Avrupa yapımı 1940-50'lerden antika mama servis kaşığı. Uzunluk: 13cm Ağırlık: 18,5gr

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ ÇOK NADİR ÇİFT SÜLEYMANİYE ŞAMDAN-Osmanlı Dönemi yüksek kondisyonda üzerinde klasik Süleymaniye palmetleri bulunan çift şamdan. Yükseklik:28.5cm

  Lot No: 51

  Lot: 51

  OSMANLI DÖNEMİ ÇOK NADİR ÇİFT SÜLEYMANİYE ŞAMDAN-Osmanlı Dönemi yüksek kondisyonda üzerinde klasik Süleymaniye palmetleri bulunan çift şamdan. Yükseklik:28.5cm

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ KÖK BOYALI TEKKE İŞİ ALTI AYAKLI SOFRA ALTLIĞI-Osmanlı Dönemi 1850'lerden ahşaptan mmaul üzeri kök boya işçilikli Tekke işi altı ayaklı sofra altlığı. Çap:40cm Yükseklik:21cm

  Lot No: 52

  Lot: 52

  OSMANLI DÖNEMİ KÖK BOYALI TEKKE İŞİ ALTI AYAKLI SOFRA ALTLIĞI-Osmanlı Dönemi 1850'lerden ahşaptan mmaul üzeri kök boya işçilikli Tekke işi altı ayaklı sofra altlığı. Çap:40cm Yükseklik:21cm

  TLSold
 • ÜZERİNDE OSMANLICA POLİS YAZILI NADİR PERGEL-Üzerinde Osmanlıca 'Polis' yazılı Osmanlı Dönemi nadir pergel.

  Lot No: 53

  Lot: 53

  ÜZERİNDE OSMANLICA POLİS YAZILI NADİR PERGEL-Üzerinde Osmanlıca 'Polis' yazılı Osmanlı Dönemi nadir pergel.

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ASKER KAMUFLAJDAN YAPILMIŞ ÇOK NADİR ULAK ÇANTASI-1.Dünya Savaşı dönemi asker kamuflajından yapılmış çok nadir ulak çantası. Boyut:15x10x5cm

  Lot No: 54

  Lot: 54

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ASKER KAMUFLAJDAN YAPILMIŞ ÇOK NADİR ULAK ÇANTASI-1.Dünya Savaşı dönemi asker kamuflajından yapılmış çok nadir ulak çantası. Boyut:15x10x5cm

  TLSold
 • GÜMÜŞ VE ALTIN VERMEYLİ OSMANLI DÖNEMİ İZMİR İŞİ TATLI KAŞIĞI-Üst kısmı telkari işçilikli ve altın vermeyli yüksek ayar gümüşten (900 ayar) mamul İzmir işi gümüş tatlı kaşığı. Uzunluk: 14,5cm Ağırlık: 29gr

  Lot No: 55

  Lot: 55

  GÜMÜŞ VE ALTIN VERMEYLİ OSMANLI DÖNEMİ İZMİR İŞİ TATLI KAŞIĞI-Üst kısmı telkari işçilikli ve altın vermeyli yüksek ayar gümüşten (900 ayar) mamul İzmir işi gümüş tatlı kaşığı. Uzunluk: 14,5cm Ağırlık: 29gr

  TLSold
 • CUMHURİYET BAŞLARI 1 ADET DENİZCİ SUBAY APOLETİ-Cumhuriyet başları 1 adet denizci subay apoleti.

  Lot No: 56

  Lot: 56

  CUMHURİYET BAŞLARI 1 ADET DENİZCİ SUBAY APOLETİ-Cumhuriyet başları 1 adet denizci subay apoleti.

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ ÇOK NADİR MEHTEB-İ SULTANİ MADALYA-Osmanlı Dönemi çok nadir Mekteb-i Sultani madalya

  Lot No: 57

  Lot: 57

  OSMANLI DÖNEMİ ÇOK NADİR MEHTEB-İ SULTANİ MADALYA-Osmanlı Dönemi çok nadir Mekteb-i Sultani madalya

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ NADİR FORMDA PATLAMIŞ OSMANLI EL BOMBASI-1.Dünya Savaşı dönemi nadir formda patlamış Osmanlı el bombası. Çap: 8,5 cm

  Lot No: 58

  Lot: 58

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ NADİR FORMDA PATLAMIŞ OSMANLI EL BOMBASI-1.Dünya Savaşı dönemi nadir formda patlamış Osmanlı el bombası. Çap: 8,5 cm

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ BOYNUZ SAPLI ÇERKEZ KAMASI-Osmanlı Dönemi boynuz saplı Çerkez kaması. Uzunluk:49cm

  Lot No: 59

  Lot: 59

  OSMANLI DÖNEMİ BOYNUZ SAPLI ÇERKEZ KAMASI-Osmanlı Dönemi boynuz saplı Çerkez kaması. Uzunluk:49cm

  TLSold
 • OSMANLI DEVLET ARMALI CİLDİNDE YENİ ESERLERİMİZ İSİMLİ OSMANLICA KİTAP-Nerdeyse çil kondisyonda kapağında Osmanlı Devlet arması bulunan Yeni Eserlerimiz isimli Osmanlı Dönemi baskı kitap.

  Lot No: 60

  Lot: 60

  OSMANLI DEVLET ARMALI CİLDİNDE YENİ ESERLERİMİZ İSİMLİ OSMANLICA KİTAP-Nerdeyse çil kondisyonda kapağında Osmanlı Devlet arması bulunan Yeni Eserlerimiz isimli Osmanlı Dönemi baskı kitap.

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ NADİR ANZAK SUBAY DÜĞMESİ-1.Dünya Savaşı dönemi nadir Anzak subay düğmesi.

  Lot No: 61

  Lot: 61

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ NADİR ANZAK SUBAY DÜĞMESİ-1.Dünya Savaşı dönemi nadir Anzak subay düğmesi.

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇOK NADİR AMERİKAN ASKERİ SUBAY DÜĞMESİ-1.Dünya Savaşı dönemi çok nadir Amerikan askeri subay düğmesi.

  Lot No: 62

  Lot: 62

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇOK NADİR AMERİKAN ASKERİ SUBAY DÜĞMESİ-1.Dünya Savaşı dönemi çok nadir Amerikan askeri subay düğmesi.

  TLSold
 • TOLEDO İŞÇİLİKLİ ÇOK NADİR ANTİKA BASTON SAPI-1920'lerden yüksek kondisyonda toledo işçilikli antika baston sapı. Boyut: 6x3,5cm

  Lot No: 63

  Lot: 63

  TOLEDO İŞÇİLİKLİ ÇOK NADİR ANTİKA BASTON SAPI-1920'lerden yüksek kondisyonda toledo işçilikli antika baston sapı. Boyut: 6x3,5cm

  TLSold
 • 1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇOK NADİR UÇAKSAVAR OSMANLI TOP MERMİ ÇEKİRDEĞİ-1. Dünya Savaşı Dönemi çok nadir Osmanlı uçaksavar top mermi çekirdeği. Boyut:6cm

  Lot No: 64

  Lot: 64

  1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇOK NADİR UÇAKSAVAR OSMANLI TOP MERMİ ÇEKİRDEĞİ-1. Dünya Savaşı Dönemi çok nadir Osmanlı uçaksavar top mermi çekirdeği. Boyut:6cm

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ PATLAMIŞ TOP MERMİSİ KOVANI-1.Dünya Savaşı dönemi patlamış top mermisi kovanı. Yükseklik: 23cm

  Lot No: 65

  Lot: 65

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ PATLAMIŞ TOP MERMİSİ KOVANI-1.Dünya Savaşı dönemi patlamış top mermisi kovanı. Yükseklik: 23cm

  TLSold
 • ORİJİNAL KUTUSUNDA ÇİL KONDİSYONDA ÇAKMAK-Orijinal kutusunda çalışır durumda çil kondisyonda çakmak.

  Lot No: 66

  Lot: 66

  ORİJİNAL KUTUSUNDA ÇİL KONDİSYONDA ÇAKMAK-Orijinal kutusunda çalışır durumda çil kondisyonda çakmak.

  TLSold
 • ÜZERİ SIRLI OSMANLI DÖNEMİ KINIK KASE-Üzeri sırlı Osmanlı Dönemi Kınık kase. Yükseklik: 5,5cm Çap: 17cm

  Lot No: 67

  Lot: 67

  ÜZERİ SIRLI OSMANLI DÖNEMİ KINIK KASE-Üzeri sırlı Osmanlı Dönemi Kınık kase. Yükseklik: 5,5cm Çap: 17cm

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ NADİR SUBAY TABANCA KILIFI-1.Dünya Savaşı dönemi Osmanlı subay tabanca kılıfı. Aynı kılıf son fotoğrafta Mustafa Kemal Atatürk üzerinde de görülmektedir. Son fotoğraf satışa dahil değildir.

  Lot No: 68

  Lot: 68

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ NADİR SUBAY TABANCA KILIFI-1.Dünya Savaşı dönemi Osmanlı subay tabanca kılıfı. Aynı kılıf son fotoğrafta Mustafa Kemal Atatürk üzerinde de görülmektedir. Son fotoğraf satışa dahil değildir.

  TLSold
 • HAYVAN FİGÜRLÜ ANTİKA GÜMÜŞ İĞNE LOTU-1930-40'lardan yüksek ayar gümüşte (900 ayar) mamul Avrupa yapımı hayvan figürlü antika gümüş iğne lotu. Uzunluk: 8cm

  Lot No: 69

  Lot: 69

  HAYVAN FİGÜRLÜ ANTİKA GÜMÜŞ İĞNE LOTU-1930-40'lardan yüksek ayar gümüşte (900 ayar) mamul Avrupa yapımı hayvan figürlü antika gümüş iğne lotu. Uzunluk: 8cm

  TLSold
 • 1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI AYARLI TOP MERMİSİ BAŞLIĞI-Üzeri Osmanlıca sayılar bulunan 1.Dünya Savaşı Dönemi ayarlı Osmanlı top mermisi başlığı. Boyut:7.5cm

  Lot No: 70

  Lot: 70

  1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI AYARLI TOP MERMİSİ BAŞLIĞI-Üzeri Osmanlıca sayılar bulunan 1.Dünya Savaşı Dönemi ayarlı Osmanlı top mermisi başlığı. Boyut:7.5cm

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ NADİR FORMDA USTA DAMGALI ESER-İ İSTANBUL ŞERBETLİK-Kadeh formunda yapılmış tamamı kalem ve kabartma işçilikli alt kısmında usta damgası bulunan Eser-i İstanbul şerbet bardağı. Yükseklik:17.5cm

  Lot No: 71

  Lot: 71

  OSMANLI DÖNEMİ NADİR FORMDA USTA DAMGALI ESER-İ İSTANBUL ŞERBETLİK-Kadeh formunda yapılmış tamamı kalem ve kabartma işçilikli alt kısmında usta damgası bulunan Eser-i İstanbul şerbet bardağı. Yükseklik:17.5cm

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇOK NADİR OSMANLI SUBAY CEPHE MANGALI-1.Dünya Savaşı dönemi Çanakkale Cephesi çok nadir mevzi - cephe mangalı. İçerisine kömür koymak sureti ile subaylarımızın ayaklarını ısıttıkları çok nadir mangal. Boyut:34x14x17cm

  Lot No: 72

  Lot: 72

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇOK NADİR OSMANLI SUBAY CEPHE MANGALI-1.Dünya Savaşı dönemi Çanakkale Cephesi çok nadir mevzi - cephe mangalı. İçerisine kömür koymak sureti ile subaylarımızın ayaklarını ısıttıkları çok nadir mangal. Boyut:34x14x17cm

  TLSold
 • ORİJİNAL KUTUSUNDA TİSSOT KOL SAATİ-Orijinal kutusunda yüksek kondisyonda Tissot kol saati. Çap: 3,8cm

  Lot No: 73

  Lot: 73

  ORİJİNAL KUTUSUNDA TİSSOT KOL SAATİ-Orijinal kutusunda yüksek kondisyonda Tissot kol saati. Çap: 3,8cm

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ BOYNUZ SAPLI ÇERKEZ KAMASI-Osmanlı Dönemi boynuz saplı Çerkez kaması. Uzunluk:36cm

  Lot No: 74

  Lot: 74

  OSMANLI DÖNEMİ BOYNUZ SAPLI ÇERKEZ KAMASI-Osmanlı Dönemi boynuz saplı Çerkez kaması. Uzunluk:36cm

  TLSold
 • MEVLANA CAMİİ GÖRSELLİ GÜMÜŞ BROŞ-Osmanlı Dönemi orta kısmı 8 ayar altından mamul Konya Mevlana Camii bulunan, kenarları ise margazit taşlarla süslü gümüş çerçeveli nadir broş. Boyut:2,5x4cm Ağırlık:5gr

  Lot No: 75

  Lot: 75

  MEVLANA CAMİİ GÖRSELLİ GÜMÜŞ BROŞ-Osmanlı Dönemi orta kısmı 8 ayar altından mamul Konya Mevlana Camii bulunan, kenarları ise margazit taşlarla süslü gümüş çerçeveli nadir broş. Boyut:2,5x4cm Ağırlık:5gr

  TLSold
 • TEVFİK FİKRET'İN RUBAB-I ŞİKESTE ADLI BASKI ŞİİR KİTABI-Tevfik Fikret'in Rubab-ı Şikeste adlı baskı şiir kitabı.

  Lot No: 76

  Lot: 76

  TEVFİK FİKRET'İN RUBAB-I ŞİKESTE ADLI BASKI ŞİİR KİTABI-Tevfik Fikret'in Rubab-ı Şikeste adlı baskı şiir kitabı.

  TLSold
 • MEHMET REŞAT HAN DÖNEMİ KAĞIT 1 LİRA-Mehmet Reşat Han dönemi 1332(1912 tarihli ) kağıt 1 lira. O dönemde değeri 7,2 gram 22 ayar altın paraya denk geliyordu.

  Lot No: 77

  Lot: 77

  MEHMET REŞAT HAN DÖNEMİ KAĞIT 1 LİRA-Mehmet Reşat Han dönemi 1332(1912 tarihli ) kağıt 1 lira. O dönemde değeri 7,2 gram 22 ayar altın paraya denk geliyordu.

  TLSold
 • 1800 BAŞLARI PİRİMİTİF FORDA OSMANLI DÖNEMİ KINIK KASE-1800 başları pirimitif formda Osmanlı Dönemi Kınık kase. Yan kısmında çatlak vardır, haliyle satıştadır. Yükseklik: 5cm Çap: 15cm

  Lot No: 78

  Lot: 78

  1800 BAŞLARI PİRİMİTİF FORDA OSMANLI DÖNEMİ KINIK KASE-1800 başları pirimitif formda Osmanlı Dönemi Kınık kase. Yan kısmında çatlak vardır, haliyle satıştadır. Yükseklik: 5cm Çap: 15cm

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI ASKER SÜNGÜSÜ - KASATURASI-1.Dünya Savaşı dönemi Osmanlı asker süngüsü - kasaturası. Uzunluk:32cm

  Lot No: 79

  Lot: 79

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI ASKER SÜNGÜSÜ - KASATURASI-1.Dünya Savaşı dönemi Osmanlı asker süngüsü - kasaturası. Uzunluk:32cm

  TLSold
 • 1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ NADİR BOYDA İNGİLİZ SRD ŞİŞE-1.Dünya Savaşı dönemi nadir boyda İngiliz SRD şişe. Yükseklik: 12cm

  Lot No: 80

  Lot: 80

  1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ NADİR BOYDA İNGİLİZ SRD ŞİŞE-1.Dünya Savaşı dönemi nadir boyda İngiliz SRD şişe. Yükseklik: 12cm

  TLSold
 • CUMHURİYET BAŞLARI SIRMA İŞÇİLİKLİ SUBAY KEMERİ-Üzeri gümüş sırma işçilikli cumhuriyet başları subay kemeri. Tokası eksiktir, haliyle satıştadır.

  Lot No: 81

  Lot: 81

  CUMHURİYET BAŞLARI SIRMA İŞÇİLİKLİ SUBAY KEMERİ-Üzeri gümüş sırma işçilikli cumhuriyet başları subay kemeri. Tokası eksiktir, haliyle satıştadır.

  TLSold
 • CONSTANTİNOPLE AĞA HAMAMI KAŞE MÜHÜR-Osmanlı Dönemi İstanbulda bulunan Ağa Hamamının mührü. Yükseklik: 5,3cm Boyut: 3,7x1,2cm

  Lot No: 82

  Lot: 82

  CONSTANTİNOPLE AĞA HAMAMI KAŞE MÜHÜR-Osmanlı Dönemi İstanbulda bulunan Ağa Hamamının mührü. Yükseklik: 5,3cm Boyut: 3,7x1,2cm

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ESARET YADİGARI EL YAPIMI SİGARA TABAKASI-1.Dünya Savaşı dönemi esaret yadigarı el yapımı sigara tabakası. Boyut:11x8x1.5cm

  Lot No: 83

  Lot: 83

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ESARET YADİGARI EL YAPIMI SİGARA TABAKASI-1.Dünya Savaşı dönemi esaret yadigarı el yapımı sigara tabakası. Boyut:11x8x1.5cm

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ ÇERKEZ İŞİ NADİR ÇİZME KAMASI-Osmanlı Dönemi ince fromlu Çerkezlerin çizme içine koydukları kama. Uzunluk:40cm

  Lot No: 84

  Lot: 84

  OSMANLI DÖNEMİ ÇERKEZ İŞİ NADİR ÇİZME KAMASI-Osmanlı Dönemi ince fromlu Çerkezlerin çizme içine koydukları kama. Uzunluk:40cm

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ NADİR FORMDA İNGİLİZ EL BOMBASI-1.Dünya savaşı dönemi Çanakkale cephesi içi boşaltılmış İngiliz el bombası. Yükseklik:10cm

  Lot No: 85

  Lot: 85

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ NADİR FORMDA İNGİLİZ EL BOMBASI-1.Dünya savaşı dönemi Çanakkale cephesi içi boşaltılmış İngiliz el bombası. Yükseklik:10cm

  TLSold
 • ANTİKA SHEFFİELD MARKA FOTOĞRAF ÇERÇEVESİ-1930-40'lardan Sheffield marka antika fotoğraf çerçevesi. Boyut: 22,5x14,5cm

  Lot No: 86

  Lot: 86

  ANTİKA SHEFFİELD MARKA FOTOĞRAF ÇERÇEVESİ-1930-40'lardan Sheffield marka antika fotoğraf çerçevesi. Boyut: 22,5x14,5cm

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇANAKKALE CEPHESİ GAZİ OLMUŞ OSMANLI PARASI-1.Dünya Savaşı dönemi Çanakkale Cephesi gazi olmuş Osmanlı parası.

  Lot No: 87

  Lot: 87

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇANAKKALE CEPHESİ GAZİ OLMUŞ OSMANLI PARASI-1.Dünya Savaşı dönemi Çanakkale Cephesi gazi olmuş Osmanlı parası.

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ EL KAZIMA HAKKAK İŞİ ŞAHIS MÜHRÜ-Osmanlı Dönemi el kazıma hakkak işi şahıs mührü.

  Lot No: 88

  Lot: 88

  OSMANLI DÖNEMİ EL KAZIMA HAKKAK İŞİ ŞAHIS MÜHRÜ-Osmanlı Dönemi el kazıma hakkak işi şahıs mührü.

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI DERİ MAVZER KÜTÜKLÜĞÜ-1.Dünya savaşı dönemi deriden mamul Osmanlı mavzer kütüklüğü. Boyut:15x10x4cm

  Lot No: 89

  Lot: 89

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI DERİ MAVZER KÜTÜKLÜĞÜ-1.Dünya savaşı dönemi deriden mamul Osmanlı mavzer kütüklüğü. Boyut:15x10x4cm

  TLSold
 • AZNAVUR İŞÇİLİKLİ ALTIN KAPLAMA ANTİKA FRANSIZ BROŞ-1900 başları altın kaplama aznavur işçilikli antika Fransız broş. Uzunluk: 7,5cm

  Lot No: 90

  Lot: 90

  AZNAVUR İŞÇİLİKLİ ALTIN KAPLAMA ANTİKA FRANSIZ BROŞ-1900 başları altın kaplama aznavur işçilikli antika Fransız broş. Uzunluk: 7,5cm

  TLSold
 • 2 DİLDE YAZILI OSMANLI DÖNEMİ BRONZ MÜHÜR-İki dilde yazılı Osmanlı Dönemi bronz mühür. Boyut:3x3x2.7cm

  Lot No: 91

  Lot: 91

  2 DİLDE YAZILI OSMANLI DÖNEMİ BRONZ MÜHÜR-İki dilde yazılı Osmanlı Dönemi bronz mühür. Boyut:3x3x2.7cm

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ BOYNUZ SAPLI ŞAŞKA KILICI-Osmanlı Dönemi 1850'lerden kısa formlu şaşka kılıcı. Uzunluk:65cm

  Lot No: 92

  Lot: 92

  OSMANLI DÖNEMİ BOYNUZ SAPLI ŞAŞKA KILICI-Osmanlı Dönemi 1850'lerden kısa formlu şaşka kılıcı. Uzunluk:65cm

  TLSold
 • KABARTMA İŞÇİLİKLİ OSMANLI DÖNEMİ 2 ADET ŞÖVALE FORMLU FOTOĞRAF ÇERÇEVESİ-1900 başları Osmanlı Dönemi kabartma işçilikli 2 adet şövale formlu fotoğraf çerçevesi. Bir tanesinin camı eksiktir. Boyut: 12,5x7,5cm

  Lot No: 93

  Lot: 93

  KABARTMA İŞÇİLİKLİ OSMANLI DÖNEMİ 2 ADET ŞÖVALE FORMLU FOTOĞRAF ÇERÇEVESİ-1900 başları Osmanlı Dönemi kabartma işçilikli 2 adet şövale formlu fotoğraf çerçevesi. Bir tanesinin camı eksiktir. Boyut: 12,5x7,5cm

  TLSold
 • ANTİKA FRANSIZ ASKERİ LEJYON MADALYASI-1900 başları yüksek kondisyonda gümüş kaplama antika Fransız Lejyon madalyası.

  Lot No: 94

  Lot: 94

  ANTİKA FRANSIZ ASKERİ LEJYON MADALYASI-1900 başları yüksek kondisyonda gümüş kaplama antika Fransız Lejyon madalyası.

  TLSold
 • 1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇOK NADİR ZIRH DELİCİ İNGİLİZ TOP MERMİ ÇEKİRDEĞİ-1. Dünya Savaşı Dönemi çok nadir Zırh delici denilen, parçalamak dağıtmak amaçlı kullanılmış İngiliz top mermi çekirdeği. Boyut:18cm

  Lot No: 95

  Lot: 95

  1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇOK NADİR ZIRH DELİCİ İNGİLİZ TOP MERMİ ÇEKİRDEĞİ-1. Dünya Savaşı Dönemi çok nadir Zırh delici denilen, parçalamak dağıtmak amaçlı kullanılmış İngiliz top mermi çekirdeği. Boyut:18cm

  TLSold
 • 1988 YILI HATIRA GÜMÜŞ PARA-1988 yılı Avrupa hatıra gümüş para. Ağırlık: 33gr

  Lot No: 96

  Lot: 96

  1988 YILI HATIRA GÜMÜŞ PARA-1988 yılı Avrupa hatıra gümüş para. Ağırlık: 33gr

  TLSold
 • ÜZERİ DUALI OSMANLI DÖNEMİ DERİ KEMER-Üzeri dualı deriden mamul Osmanlı dönemi kemer. Uzunluk:97cm

  Lot No: 97

  Lot: 97

  ÜZERİ DUALI OSMANLI DÖNEMİ DERİ KEMER-Üzeri dualı deriden mamul Osmanlı dönemi kemer. Uzunluk:97cm

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ FRANSIZ ASKER MATARASI-1.Dünya savaşı dönemi Çanakkel Cephesi Fransız asker matarası. Yükseklik:21cm

  Lot No: 98

  Lot: 98

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ FRANSIZ ASKER MATARASI-1.Dünya savaşı dönemi Çanakkel Cephesi Fransız asker matarası. Yükseklik:21cm

  TLSold
 • OSMANLI SON DÖNEM DEV BOY EL YAPIM BAYRAK-Osmanlı son dönem - Cumhuriyet başları dev boy el yapımı bayrak. Boyut:160x85cm

  Lot No: 99

  Lot: 99

  OSMANLI SON DÖNEM DEV BOY EL YAPIM BAYRAK-Osmanlı son dönem - Cumhuriyet başları dev boy el yapımı bayrak. Boyut:160x85cm

  TLSold
 • DANIŞTAYIN 150. KURULUŞ YILI HATIRA GÜMÜŞ PARA-Orijinal sertifikası ile Danıştayın kuruluşunun 150.yılı hatıra gümüş para.

  Lot No: 100

  Lot: 100

  DANIŞTAYIN 150. KURULUŞ YILI HATIRA GÜMÜŞ PARA-Orijinal sertifikası ile Danıştayın kuruluşunun 150.yılı hatıra gümüş para.

  TLSold
 • OSMANLICA YAZILI OSMANLI TARİHİ İSİMLİ BASKI KİTAP-1341 (1923) tarihli Osmanlıca yazılı Tarihi Umumi isimli baskı kitap.

  Lot No: 101

  Lot: 101

  OSMANLICA YAZILI OSMANLI TARİHİ İSİMLİ BASKI KİTAP-1341 (1923) tarihli Osmanlıca yazılı Tarihi Umumi isimli baskı kitap.

  TLSold
 • CASİO KOL SAATİ-Çalışır durumda Japon yapımı Casio kol saati. Çap: 4cm

  Lot No: 102

  Lot: 102

  CASİO KOL SAATİ-Çalışır durumda Japon yapımı Casio kol saati. Çap: 4cm

  TLSold
 • DEFİNE İSİMLİ OSMANLICA YAZILI ROMAN-1927 tarihli Define isimli Osmanlıca yazılı baskı kitap.

  Lot No: 103

  Lot: 103

  DEFİNE İSİMLİ OSMANLICA YAZILI ROMAN-1927 tarihli Define isimli Osmanlıca yazılı baskı kitap.

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇOK NADİR İNGİLİZ ASKERİ İLAÇ ŞİŞESİ-1.Dünya savaşı dönemi nadir formda kapaklı İngiliz askeri ilaç şişesi. Yükseklik:18cm

  Lot No: 104

  Lot: 104

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇOK NADİR İNGİLİZ ASKERİ İLAÇ ŞİŞESİ-1.Dünya savaşı dönemi nadir formda kapaklı İngiliz askeri ilaç şişesi. Yükseklik:18cm

  TLSold
 • ÜZERİ SIRLI OSMANLI DÖNEMİ KINIK KASE-Üzeri sırlı Osmanlı Dönemi Kınık kase. Yükseklik:6 cm Çap:18 cm

  Lot No: 105

  Lot: 105

  ÜZERİ SIRLI OSMANLI DÖNEMİ KINIK KASE-Üzeri sırlı Osmanlı Dönemi Kınık kase. Yükseklik:6 cm Çap:18 cm

  TLSold
 • 1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI SÜVARİ KILIÇ KINI-1.Dünya Savaşı dönemi Osmanlı süvarilerinin kullandığı kılıç kını. Uzunluk:84cm

  Lot No: 106

  Lot: 106

  1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI SÜVARİ KILIÇ KINI-1.Dünya Savaşı dönemi Osmanlı süvarilerinin kullandığı kılıç kını. Uzunluk:84cm

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ NADİR KANADA SUBAY DÜĞMESİ-1.Dünya Savaşı dönemi nadir Kanada subay düğmesi.

  Lot No: 107

  Lot: 107

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ NADİR KANADA SUBAY DÜĞMESİ-1.Dünya Savaşı dönemi nadir Kanada subay düğmesi.

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇANAKKALE CEPHESİ GAZİ OLMUŞ SİGARA TABAKASI PARÇASI-1.Dünya Savaşı Dönemi Çanakkale cephesi üzerinde mermi delikleri bulunan sigara tabakası. Boyut: 10x8cm

  Lot No: 108

  Lot: 108

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇANAKKALE CEPHESİ GAZİ OLMUŞ SİGARA TABAKASI PARÇASI-1.Dünya Savaşı Dönemi Çanakkale cephesi üzerinde mermi delikleri bulunan sigara tabakası. Boyut: 10x8cm

  TLSold
 • TAMAMI EL YAPIMI SANATÇI İŞİ BÜYÜK BOY TESTİ-Tamamı el yapımı sanatçı işi büyük boy testi. Yükseklik: 25cm

  Lot No: 109

  Lot: 109

  TAMAMI EL YAPIMI SANATÇI İŞİ BÜYÜK BOY TESTİ-Tamamı el yapımı sanatçı işi büyük boy testi. Yükseklik: 25cm

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ DERİDEN MAMUL TOPÇU MEÇİ ASKISI-Deriden mamul 1.Dünya Savaşı dönemi topçu meçi askısı. Uzunluk:22cm

  Lot No: 110

  Lot: 110

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ DERİDEN MAMUL TOPÇU MEÇİ ASKISI-Deriden mamul 1.Dünya Savaşı dönemi topçu meçi askısı. Uzunluk:22cm

  TLSold
 • 1966 TARİHLİ GÜMÜŞ KANADA 10 CENT-1966 tarihli gümüş Kanada 10 cent. Ağırlık: 2,5gr

  Lot No: 111

  Lot: 111

  1966 TARİHLİ GÜMÜŞ KANADA 10 CENT-1966 tarihli gümüş Kanada 10 cent. Ağırlık: 2,5gr

  TLSold
 • OLTU TAŞLI ALTIN ÖZEL YAPIM ANTİKA KOL DÜĞMESİ-8 ayar altından mamul 1930-40'lardan üzeri insiyalli ve oltu taşlı özel yapım kol düğmesi. Toplam ağırlık:4,3gr

  Lot No: 112

  Lot: 112

  OLTU TAŞLI ALTIN ÖZEL YAPIM ANTİKA KOL DÜĞMESİ-8 ayar altından mamul 1930-40'lardan üzeri insiyalli ve oltu taşlı özel yapım kol düğmesi. Toplam ağırlık:4,3gr

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇOK NADİR HİLAL-İ AHMER KARAVANASI-1.Dünya Savaşı dönemi üzerinde Hilal-i Ahmer amblemi bulunan bakırdan karavana. Boyut:21x12cm

  Lot No: 113

  Lot: 113

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇOK NADİR HİLAL-İ AHMER KARAVANASI-1.Dünya Savaşı dönemi üzerinde Hilal-i Ahmer amblemi bulunan bakırdan karavana. Boyut:21x12cm

  TLSold
 • ÜZERİ KALEM İŞÇİLİKLİ OSMANLI DÖNEMİ ASKERİ TÜTÜN TABAKASI-Alpakadan mamul (sert olması için alpakadan yapılır) üzeri kalem işçilikli Osmanlı Dönemi askeri tütün tabakası. Boyut: 12x7x3,5cm

  Lot No: 114

  Lot: 114

  ÜZERİ KALEM İŞÇİLİKLİ OSMANLI DÖNEMİ ASKERİ TÜTÜN TABAKASI-Alpakadan mamul (sert olması için alpakadan yapılır) üzeri kalem işçilikli Osmanlı Dönemi askeri tütün tabakası. Boyut: 12x7x3,5cm

  TLSold
 • MEHMET REŞAT DÖNEMİ KAĞIT 2,5 KURUŞ-Mehmet Reşat Han dönemi kağıt 2 bucuk kuruş.

  Lot No: 115

  Lot: 115

  MEHMET REŞAT DÖNEMİ KAĞIT 2,5 KURUŞ-Mehmet Reşat Han dönemi kağıt 2 bucuk kuruş.

  TLSold
 • 1965 TARİHLİ GÜMÜŞ KANADA 10 CENT-1965 tarihli gümüş Kanada 10 cent. Ağırlık: 2,5gr

  Lot No: 116

  Lot: 116

  1965 TARİHLİ GÜMÜŞ KANADA 10 CENT-1965 tarihli gümüş Kanada 10 cent. Ağırlık: 2,5gr

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ SÜRMENE İŞİ LAZ SALDIRMASI-Osmanlı Dönemi boynuz saplı Sürmene işi Laz saldırması. Uzunluk: 24cm

  Lot No: 117

  Lot: 117

  OSMANLI DÖNEMİ SÜRMENE İŞİ LAZ SALDIRMASI-Osmanlı Dönemi boynuz saplı Sürmene işi Laz saldırması. Uzunluk: 24cm

  TLSold
 • ALTIN KAPLAMA FRANSIZ TARIM LİYAKAT MADALYASI-Tarımsal kalkınma için yüksek yararlılık göstermiş kişilere verilen altın kaplama Fransız liyakat madalyası.

  Lot No: 118

  Lot: 118

  ALTIN KAPLAMA FRANSIZ TARIM LİYAKAT MADALYASI-Tarımsal kalkınma için yüksek yararlılık göstermiş kişilere verilen altın kaplama Fransız liyakat madalyası.

  TLSold
 • 3 ADET ANTİKA BAĞA TARAK-1930'lardan Avrupa yapımı 3 adet bağa tarak. Uzunluk: 15cm

  Lot No: 119

  Lot: 119

  3 ADET ANTİKA BAĞA TARAK-1930'lardan Avrupa yapımı 3 adet bağa tarak. Uzunluk: 15cm

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ EL DOKUMA HALI HEYBE-El eğirme ve kök boya iplerle el tezgahlarında dokunmuş Osmanlı Dönemi halı heybe. Boyut: 46x43cm

  Lot No: 120

  Lot: 120

  OSMANLI DÖNEMİ EL DOKUMA HALI HEYBE-El eğirme ve kök boya iplerle el tezgahlarında dokunmuş Osmanlı Dönemi halı heybe. Boyut: 46x43cm

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ HİLALİ AHMER KAŞIK BIÇAK-1.Dünya Savaşı dönemi hilal-i ahmer kaşık bıçak. Uzunluk:20cm

  Lot No: 121

  Lot: 121

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ HİLALİ AHMER KAŞIK BIÇAK-1.Dünya Savaşı dönemi hilal-i ahmer kaşık bıçak. Uzunluk:20cm

  TLSold
 • ANTİKA GÜMÜŞ HATIRA PARA-1991 tarihli Avrupa yapımı gümüş hatıra para. Ağırlık: 23gr

  Lot No: 122

  Lot: 122

  ANTİKA GÜMÜŞ HATIRA PARA-1991 tarihli Avrupa yapımı gümüş hatıra para. Ağırlık: 23gr

  TLSold
 • KABARTMA İŞÇİLİKLİ AVRUPA İNSİYAL MÜHÜR-1900 başları kabartma işçilikli Avrupa insiyal mühür.

  Lot No: 123

  Lot: 123

  KABARTMA İŞÇİLİKLİ AVRUPA İNSİYAL MÜHÜR-1900 başları kabartma işçilikli Avrupa insiyal mühür.

  TLSold
 • MELEK FİGÜRLÜ ANTİKA BRONZ KANDİL-1950'lerden Antep yapımı bronz döküm melek figürlü antika kandil. Toplam yükseklik:32cm Çap:18cm

  Lot No: 124

  Lot: 124

  MELEK FİGÜRLÜ ANTİKA BRONZ KANDİL-1950'lerden Antep yapımı bronz döküm melek figürlü antika kandil. Toplam yükseklik:32cm Çap:18cm

  TLSold
 • TAMAMI EL BOYAMA KINIK POT-Tamamı el boyama Kınık pot. Yükseklik: 17,5cm Çap:7cm

  Lot No: 125

  Lot: 125

  TAMAMI EL BOYAMA KINIK POT-Tamamı el boyama Kınık pot. Yükseklik: 17,5cm Çap:7cm

  TLSold
 • BOYNUZ SAPLI OSMANLI DÖNEMİ KARADENİZ İŞİ KUŞAK SALDIRMASI-Osmanlı Dönemi boynuz saplı yılan dilli nadir Karadeniz kuşak saldırması. Uzunluk: 27cm

  Lot No: 126

  Lot: 126

  BOYNUZ SAPLI OSMANLI DÖNEMİ KARADENİZ İŞİ KUŞAK SALDIRMASI-Osmanlı Dönemi boynuz saplı yılan dilli nadir Karadeniz kuşak saldırması. Uzunluk: 27cm

  TLSold
 • ÜZERİ ALTIN VERMEYLİ OSMANLI DÖNEMİ DEBİZCİ SUBAY DÜĞMESİ-Üzeri altın vermeyli Osmanlı Dönemi denizci subay düğmesi.

  Lot No: 127

  Lot: 127

  ÜZERİ ALTIN VERMEYLİ OSMANLI DÖNEMİ DEBİZCİ SUBAY DÜĞMESİ-Üzeri altın vermeyli Osmanlı Dönemi denizci subay düğmesi.

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ 3 ADET KRİSTAL KESME İŞÇİLİKLİ TRABZAN TUTMACI-Osmanlı Dönemi kristal kesme işçilikli 3 adet trabzan tutmacı. Yükseklik: 5,5cm

  Lot No: 128

  Lot: 128

  OSMANLI DÖNEMİ 3 ADET KRİSTAL KESME İŞÇİLİKLİ TRABZAN TUTMACI-Osmanlı Dönemi kristal kesme işçilikli 3 adet trabzan tutmacı. Yükseklik: 5,5cm

  TLSold
 • SANCAK TİPİ ÜZERİ MİNELİ HATIRA BÜYÜK BOY HARP MADALYASI-Çanakkale Zaferinin 50.yıl anısına Almanlara yaptırılmış sancak tipi büyük boy nadir harp madalyası.

  Lot No: 129

  Lot: 129

  SANCAK TİPİ ÜZERİ MİNELİ HATIRA BÜYÜK BOY HARP MADALYASI-Çanakkale Zaferinin 50.yıl anısına Almanlara yaptırılmış sancak tipi büyük boy nadir harp madalyası.

  TLSold
 • MEHMET REŞAT HAN DÖNEMİ KAĞIT 1 LİRA-Mehmet Reşat Han dönemi 1332(1912 tarihli ) kağıt 1 lira. O dönemde değeri 7,2 gram 22 ayar altın paraya denk geliyordu.

  Lot No: 130

  Lot: 130

  MEHMET REŞAT HAN DÖNEMİ KAĞIT 1 LİRA-Mehmet Reşat Han dönemi 1332(1912 tarihli ) kağıt 1 lira. O dönemde değeri 7,2 gram 22 ayar altın paraya denk geliyordu.

  TLSold
 • FİRUZE TAŞLI FASETA KESİM ÖZEL YAPIM GÜMÜŞ YÜZÜK-925 ayar gümüşten mamul fireze taşlı faseta kesim gümüş yüzük. Ağırlık:14,5gr

  Lot No: 131

  Lot: 131

  FİRUZE TAŞLI FASETA KESİM ÖZEL YAPIM GÜMÜŞ YÜZÜK-925 ayar gümüşten mamul fireze taşlı faseta kesim gümüş yüzük. Ağırlık:14,5gr

  TLSold
 • 1. DÜNYA SAVAŞI ÇOK NADİR ALMAN TOP MERMİSİ BAŞLIĞI-1.Dünya Savaşı dönemi çok nadir Alman top mermisi başlığı. Yükseklik:7.5cm

  Lot No: 132

  Lot: 132

  1. DÜNYA SAVAŞI ÇOK NADİR ALMAN TOP MERMİSİ BAŞLIĞI-1.Dünya Savaşı dönemi çok nadir Alman top mermisi başlığı. Yükseklik:7.5cm

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ EL KAZIMA HAKKAK İŞİ ŞAHIS MÜHRÜ-Osmanlı Dönemi el kazıma hakkak işi şahıs mührü.

  Lot No: 133

  Lot: 133

  OSMANLI DÖNEMİ EL KAZIMA HAKKAK İŞİ ŞAHIS MÜHRÜ-Osmanlı Dönemi el kazıma hakkak işi şahıs mührü.

  TLSold
 • 1948 TARİHLİ BİRLEŞİK KRALLIK ORDUSU TARAFINDAN BASILMIŞ 3 PENCE-1948 tarihli Birleşik Krallık ordusu tarafından basılmış 3 Pence.

  Lot No: 134

  Lot: 134

  1948 TARİHLİ BİRLEŞİK KRALLIK ORDUSU TARAFINDAN BASILMIŞ 3 PENCE-1948 tarihli Birleşik Krallık ordusu tarafından basılmış 3 Pence.

  TLSold
 • ÜZERİ KABARTMA İŞÇİLİKLİ SANATÇI İŞİ AVRUPA YAPIMI VAZO-Üzeri kabartma işçilikli sanatçı işi Avrupa yapımı vazo. Yükseklik: 11cm

  Lot No: 135

  Lot: 135

  ÜZERİ KABARTMA İŞÇİLİKLİ SANATÇI İŞİ AVRUPA YAPIMI VAZO-Üzeri kabartma işçilikli sanatçı işi Avrupa yapımı vazo. Yükseklik: 11cm

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ İNGİLİZ BÜYÜK BOY ASKERİ KOKART-1.Dünya Savaşı dönemi büyük boy İngiliz askeri kokart.

  Lot No: 136

  Lot: 136

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ İNGİLİZ BÜYÜK BOY ASKERİ KOKART-1.Dünya Savaşı dönemi büyük boy İngiliz askeri kokart.

  TLSold
 • ÜZERİ MİNE İŞÇİLİKLİ ALTIN KAPLAMA ANTİKA BROŞ-1920'lerden Avrupa yapımı üzeri mine işçilikli antika broş. Boyut: 3x2cm

  Lot No: 137

  Lot: 137

  ÜZERİ MİNE İŞÇİLİKLİ ALTIN KAPLAMA ANTİKA BROŞ-1920'lerden Avrupa yapımı üzeri mine işçilikli antika broş. Boyut: 3x2cm

  TLSold
 • CUMHURİYET BAŞLARI NADİR SÜVARİ ŞAPKA KOKARTI-Cumhuriyet başları (1930-40'lardan) nadir süvari şapka kokartı.

  Lot No: 138

  Lot: 138

  CUMHURİYET BAŞLARI NADİR SÜVARİ ŞAPKA KOKARTI-Cumhuriyet başları (1930-40'lardan) nadir süvari şapka kokartı.

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ CEZAEVİ EL YAPIMI NADİR BIÇAK-Osmanlı Dönemi muhtemelen ranza demirinden ve karavana parçasından yapılmış el yapımı nadir bıçak. Uzunluk: 22cm

  Lot No: 139

  Lot: 139

  OSMANLI DÖNEMİ CEZAEVİ EL YAPIMI NADİR BIÇAK-Osmanlı Dönemi muhtemelen ranza demirinden ve karavana parçasından yapılmış el yapımı nadir bıçak. Uzunluk: 22cm

  TLSold
 • TURKUAZ TAŞLI ÖZEL YAPIM GÜMÜŞ YÜZÜK-925 ayar gümüşten mamul turkuaz taşlı yüzük. Ağırlık: 16gr

  Lot No: 140

  Lot: 140

  TURKUAZ TAŞLI ÖZEL YAPIM GÜMÜŞ YÜZÜK-925 ayar gümüşten mamul turkuaz taşlı yüzük. Ağırlık: 16gr

  TLSold
 • NOSTALJİK CASİO ELEKTRONİK KOL SAATİ-Çalışır durumda 1990lardan nostaljik Casio kol saati.

  Lot No: 141

  Lot: 141

  NOSTALJİK CASİO ELEKTRONİK KOL SAATİ-Çalışır durumda 1990lardan nostaljik Casio kol saati.

  TLSold
 • 2 ADET İNGİLİZ DENİZCİ APOLETİ-2 adet İngiliz denizci apoleti.

  Lot No: 142

  Lot: 142

  2 ADET İNGİLİZ DENİZCİ APOLETİ-2 adet İngiliz denizci apoleti.

  TLSold
 • ALTIN KAPLAMA ANTİKA FRANSIZ ASKERİ LEJYON MADALYASI-1900 başları yüksek kondisyonda altın kaplama antika Fransız Lejyon madalyası.

  Lot No: 143

  Lot: 143

  ALTIN KAPLAMA ANTİKA FRANSIZ ASKERİ LEJYON MADALYASI-1900 başları yüksek kondisyonda altın kaplama antika Fransız Lejyon madalyası.

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ FRANSIZ ASKER MATARASI-1.Dünya savaşı dönemi Fransız asker matarası. Yükseklik:21cm

  Lot No: 144

  Lot: 144

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ FRANSIZ ASKER MATARASI-1.Dünya savaşı dönemi Fransız asker matarası. Yükseklik:21cm

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ ÜZERİ SIRLI KINIK KASE-Üzeri sırlı Osmanlı Dönemi Kınık kase. Yükseklik: 5cm Çap: 17cm

  Lot No: 145

  Lot: 145

  OSMANLI DÖNEMİ ÜZERİ SIRLI KINIK KASE-Üzeri sırlı Osmanlı Dönemi Kınık kase. Yükseklik: 5cm Çap: 17cm

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ İNGİLİZ ASKER DÜĞMESİ-1.Dünya Savaşı dönemi İngiliz asker düğmesi.

  Lot No: 146

  Lot: 146

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ İNGİLİZ ASKER DÜĞMESİ-1.Dünya Savaşı dönemi İngiliz asker düğmesi.

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI TOP MERMİSİ KOVANI-1.Dünya Savaşı dönemi Osmanlı top mermisi kovanı. Yükseklik:24cm

  Lot No: 147

  Lot: 147

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI TOP MERMİSİ KOVANI-1.Dünya Savaşı dönemi Osmanlı top mermisi kovanı. Yükseklik:24cm

  TLSold
 • KABARTMA İŞÇİLİKLİ AVRUPA YAPIMI GÜMÜŞ BİLEKLİK-Kabartma işçilikli 925 ayar gümüşten mamul 1940-50'lerden Avrupa yapımı bileklik. Ağırlık: 72gr Çap: 7cm Genişlik: 4cm

  Lot No: 148

  Lot: 148

  KABARTMA İŞÇİLİKLİ AVRUPA YAPIMI GÜMÜŞ BİLEKLİK-Kabartma işçilikli 925 ayar gümüşten mamul 1940-50'lerden Avrupa yapımı bileklik. Ağırlık: 72gr Çap: 7cm Genişlik: 4cm

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ NADİR ALMAN ÇAVUŞ PIRPIRI-1.Dünya Savaşı dönemi nadir Alman çavuş pırpırı.

  Lot No: 149

  Lot: 149

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ NADİR ALMAN ÇAVUŞ PIRPIRI-1.Dünya Savaşı dönemi nadir Alman çavuş pırpırı.

  TLSold
 • AVRUPA YAPIMI ANTİKA SEYAHAT DİKİŞ SETİ-1930-40'lardan Avrupa yapımı seyahat dikiş seti. Kapalı boyut: 9x5,5cm

  Lot No: 150

  Lot: 150

  AVRUPA YAPIMI ANTİKA SEYAHAT DİKİŞ SETİ-1930-40'lardan Avrupa yapımı seyahat dikiş seti. Kapalı boyut: 9x5,5cm

  TLSold
 • TUĞRA FORMUNDA YAPILMIŞ ANTİKA GÜMÜŞ BROŞ-Osmanlı tuğrası formunda yapılmış 1930-40'lardan 900 ayar damgalı antika gümüş broş. Boyut: 5x4cm

  Lot No: 151

  Lot: 151

  TUĞRA FORMUNDA YAPILMIŞ ANTİKA GÜMÜŞ BROŞ-Osmanlı tuğrası formunda yapılmış 1930-40'lardan 900 ayar damgalı antika gümüş broş. Boyut: 5x4cm

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ FRANSIZ ASKERİ KOKART-1.Dünya Savaşı dönemi Fransız askeri kokart.

  Lot No: 152

  Lot: 152

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ FRANSIZ ASKERİ KOKART-1.Dünya Savaşı dönemi Fransız askeri kokart.

  TLSold
 • ÇANAKKALE'DEN İSTANBUL'A YAZILMIŞ 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ TELGRAF-Arkasında dönemine ait Osmanlı pulları bulunan Çanakkale-Bayramiç'ten İstanbula yazılmış telgrafname.

  Lot No: 153

  Lot: 153

  ÇANAKKALE'DEN İSTANBUL'A YAZILMIŞ 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ TELGRAF-Arkasında dönemine ait Osmanlı pulları bulunan Çanakkale-Bayramiç'ten İstanbula yazılmış telgrafname.

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ SIRLI SİLLE KÜP-Osmanlı Dönemi sırlı Sille küp. Yükseklik: 12cm Çap: 5cm

  Lot No: 154

  Lot: 154

  OSMANLI DÖNEMİ SIRLI SİLLE KÜP-Osmanlı Dönemi sırlı Sille küp. Yükseklik: 12cm Çap: 5cm

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ORİJİNAL ALT PARÇASI İLE ÇOK NADİR İNGİLİZ ŞAPKA KOKARTI-1.Dünya Savaşı dönemi orijinal alt parçası ile çok nadir İngiliz şapka kokartı.

  Lot No: 155

  Lot: 155

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ORİJİNAL ALT PARÇASI İLE ÇOK NADİR İNGİLİZ ŞAPKA KOKARTI-1.Dünya Savaşı dönemi orijinal alt parçası ile çok nadir İngiliz şapka kokartı.

  TLSold
 • ZULTANİT TAŞLI ÖZEL YAPIM FASETA KESİMLİ GÜMÜŞ YÜZÜK-925 ayar gümüşten mamul faseta kesim zultanit taşlı özel yapım yüzük. Ağırlık: 16,5gr

  Lot No: 156

  Lot: 156

  ZULTANİT TAŞLI ÖZEL YAPIM FASETA KESİMLİ GÜMÜŞ YÜZÜK-925 ayar gümüşten mamul faseta kesim zultanit taşlı özel yapım yüzük. Ağırlık: 16,5gr

  TLSold
 • 1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ İNGİLİZ APOLET-1. Dünya Savaşı Dönemi İngiliz apolet

  Lot No: 157

  Lot: 157

  1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ İNGİLİZ APOLET-1. Dünya Savaşı Dönemi İngiliz apolet

  TLSold
 • 1964 TARİHLİ GÜMÜŞ 10 FRANK-1964 tarihli gümüş 10 frank. Ağırlık: 5gr

  Lot No: 158

  Lot: 158

  1964 TARİHLİ GÜMÜŞ 10 FRANK-1964 tarihli gümüş 10 frank. Ağırlık: 5gr

  TLSold
 • RUM İŞİ EL BOYAMA ADA İŞİ POT-Rum işi el boyama ada işi pot. Ağız kısmında atık vardır, haliyle satıştadır. Yükseklik: 19cm Çap: 8cm

  Lot No: 159

  Lot: 159

  RUM İŞİ EL BOYAMA ADA İŞİ POT-Rum işi el boyama ada işi pot. Ağız kısmında atık vardır, haliyle satıştadır. Yükseklik: 19cm Çap: 8cm

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ BOYNUZ SAPLI KAMA-Osmanlı Dönemi boynuz saplı kama. Uzunluk:20cm

  Lot No: 160

  Lot: 160

  OSMANLI DÖNEMİ BOYNUZ SAPLI KAMA-Osmanlı Dönemi boynuz saplı kama. Uzunluk:20cm

  TLSold
 • 2 ADET FRANSIZ TOPÇU APOLETİ-2 adet Fransız topçu apoleti.

  Lot No: 161

  Lot: 161

  2 ADET FRANSIZ TOPÇU APOLETİ-2 adet Fransız topçu apoleti.

  TLSold
 • 1921 YILI GÜMÜŞ 50 KOPEK-1921 yılı gümüş 50 kopek. Ağırlık: 10gr

  Lot No: 162

  Lot: 162

  1921 YILI GÜMÜŞ 50 KOPEK-1921 yılı gümüş 50 kopek. Ağırlık: 10gr

  TLSold
 • KUBBELİ MODEL KESİM ZULTANİT TAŞLI GÜMÜŞ YÜZÜK-925 ayar gümüşten mamul kubbeli model kesim zultanit taşlı özel yapım gümüş yüzük. Ağırlık: 21gr

  Lot No: 163

  Lot: 163

  KUBBELİ MODEL KESİM ZULTANİT TAŞLI GÜMÜŞ YÜZÜK-925 ayar gümüşten mamul kubbeli model kesim zultanit taşlı özel yapım gümüş yüzük. Ağırlık: 21gr

  TLSold
 • KABARTMA İŞÇİLİKLİ MASA ÜSTÜ ANTİKA FOTOĞRAF ÇERÇEVESİ-1920'lerden Avrupa yapımı kabartma işçilikli antika masa üstü fotoğraf çerçevesi. Boyut: 105x6,5cm

  Lot No: 164

  Lot: 164

  KABARTMA İŞÇİLİKLİ MASA ÜSTÜ ANTİKA FOTOĞRAF ÇERÇEVESİ-1920'lerden Avrupa yapımı kabartma işçilikli antika masa üstü fotoğraf çerçevesi. Boyut: 105x6,5cm

  TLSold
 • ANTİKA DÜĞME VE ROZET LOTU-Antika düğme ve rozet lotu.

  Lot No: 165

  Lot: 165

  ANTİKA DÜĞME VE ROZET LOTU-Antika düğme ve rozet lotu.

  TLSold
 • 2.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ASKERİ PALASKA-2.Dünya Savaşı dönemi askeri palaska. Uzunluk:87cm

  Lot No: 166

  Lot: 166

  2.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ASKERİ PALASKA-2.Dünya Savaşı dönemi askeri palaska. Uzunluk:87cm

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ İNGİLİZ 1 PENNY-1.Dünya Savaşı dönemi İngiliz 1 penny.

  Lot No: 167

  Lot: 167

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ İNGİLİZ 1 PENNY-1.Dünya Savaşı dönemi İngiliz 1 penny.

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI ASKERİ SUBAY DÜĞMESİ-1.Dünya Savaşı dönemi Osmanlı askeri subay düğmesi.

  Lot No: 168

  Lot: 168

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI ASKERİ SUBAY DÜĞMESİ-1.Dünya Savaşı dönemi Osmanlı askeri subay düğmesi.

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ CEPHE HATIRASI TOP MERMİSİ ŞARAPNELİ VE MAVZER MERMİ ÇEKİRDEĞİ LOTU-1.Dünya Savaşı dönemi top mermisi şarapneli ve mavzer mermi çekirdeği lotu

  Lot No: 169

  Lot: 169

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ CEPHE HATIRASI TOP MERMİSİ ŞARAPNELİ VE MAVZER MERMİ ÇEKİRDEĞİ LOTU-1.Dünya Savaşı dönemi top mermisi şarapneli ve mavzer mermi çekirdeği lotu

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ İNGİLİZ ASKERİ KOKART-1.Dünya Savaşı dönemi İngiliz askeri kokart.

  Lot No: 170

  Lot: 170

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ İNGİLİZ ASKERİ KOKART-1.Dünya Savaşı dönemi İngiliz askeri kokart.

  TLSold
 • GÜMÜŞ KAPLAMA ANTİKA FRANSIZ MADALYA-Gümüş kaplama antika Fransız madalya.

  Lot No: 171

  Lot: 171

  GÜMÜŞ KAPLAMA ANTİKA FRANSIZ MADALYA-Gümüş kaplama antika Fransız madalya.

  TLSold
 • ÇANAKKALE SAVAŞLARI KONULU AHMET USLU TARAFINDAN YAZILMIŞ 3 ADET KİTAP-Çanakkale Savaşları konulu Ahmet Uslu tarafından yazılmış 3 adet kitap.

  Lot No: 172

  Lot: 172

  ÇANAKKALE SAVAŞLARI KONULU AHMET USLU TARAFINDAN YAZILMIŞ 3 ADET KİTAP-Çanakkale Savaşları konulu Ahmet Uslu tarafından yazılmış 3 adet kitap.

  TLSold
 • ÖZEL YAPIM GÜMÜŞ YÜZÜK-925 ayar gümüşten mamul özel yapım yüzük. Ağırlık: 14gr

  Lot No: 173

  Lot: 173

  ÖZEL YAPIM GÜMÜŞ YÜZÜK-925 ayar gümüşten mamul özel yapım yüzük. Ağırlık: 14gr

  TLSold
 • CUMHURİYET BAŞLARI EL DİKİMİ ANTİKA BAYRAK-Cumhuriyet başları el dikimi antika bayrak. Boyut: 30x20cm

  Lot No: 174

  Lot: 174

  CUMHURİYET BAŞLARI EL DİKİMİ ANTİKA BAYRAK-Cumhuriyet başları el dikimi antika bayrak. Boyut: 30x20cm

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇOK NADİR ALMAN TORPİDO İÇ MEKANİZMASI-1.Dünya Savaşı dönemi Çanakkale Cephesi deniz altı torpidolarının iç mekanizmasında kullanılan nadir Alman torpido parçası. Uzunluk:17cm

  Lot No: 175

  Lot: 175

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇOK NADİR ALMAN TORPİDO İÇ MEKANİZMASI-1.Dünya Savaşı dönemi Çanakkale Cephesi deniz altı torpidolarının iç mekanizmasında kullanılan nadir Alman torpido parçası. Uzunluk:17cm

  TLSold
 • 1957 YILI GÜMÜŞ 1 GULDEN-1957 yılı gümüş 1 gulden. Ağırlık: 6,5gr

  Lot No: 176

  Lot: 176

  1957 YILI GÜMÜŞ 1 GULDEN-1957 yılı gümüş 1 gulden. Ağırlık: 6,5gr

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ İNGİLİZ SUBAY TABANCASI KILIFI-Deriden mamul 1.Dünya Savaşı dönemi İngiliz subay tanba kılıfı.

  Lot No: 177

  Lot: 177

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ İNGİLİZ SUBAY TABANCASI KILIFI-Deriden mamul 1.Dünya Savaşı dönemi İngiliz subay tanba kılıfı.

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇOK NADİR EL YAPIMI İNGİLİZ ASKERİ APOLET PARÇASI-1.Dünya Savaşı dönemi çok nadir el yapımı İngiliz askeri apolet parçası.

  Lot No: 178

  Lot: 178

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇOK NADİR EL YAPIMI İNGİLİZ ASKERİ APOLET PARÇASI-1.Dünya Savaşı dönemi çok nadir el yapımı İngiliz askeri apolet parçası.

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ PATLAMIŞ OSMANLI EL BOMBASI PARÇASI-1.Dünya Savaşı dönemi patlamış Osmanlı el bombası parçası.

  Lot No: 179

  Lot: 179

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ PATLAMIŞ OSMANLI EL BOMBASI PARÇASI-1.Dünya Savaşı dönemi patlamış Osmanlı el bombası parçası.

  TLSold
 • 2.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ FRANSIZ ASKERİ APOLET-2.Dünya Savaşı dönemi Fransız askeri apolet.

  Lot No: 180

  Lot: 180

  2.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ FRANSIZ ASKERİ APOLET-2.Dünya Savaşı dönemi Fransız askeri apolet.

  TLSold
 • BURSA İŞİ MEŞHUR ETHEM USTA YAPIMI ANTİKA USTURA - BIÇAK-1930-40'lardan Meşhur Ethem Usta yapımı Bursa işi el yapımı antika bıçak. Uzunluk:16cm

  Lot No: 181

  Lot: 181

  BURSA İŞİ MEŞHUR ETHEM USTA YAPIMI ANTİKA USTURA - BIÇAK-1930-40'lardan Meşhur Ethem Usta yapımı Bursa işi el yapımı antika bıçak. Uzunluk:16cm

  TLSold
 • FİLDİŞİ SAPLI 1900 BAŞLARI ANTİKA BIÇAK-Fildişi saplı 1900 başları Avrupa yapımı antika bıçak. Uzunluk: 24cm

  Lot No: 182

  Lot: 182

  FİLDİŞİ SAPLI 1900 BAŞLARI ANTİKA BIÇAK-Fildişi saplı 1900 başları Avrupa yapımı antika bıçak. Uzunluk: 24cm

  TLSold
 • ÖZEL YAPIM BÜYÜK BOY GÜMÜŞ YÜZÜK-925 ayar gümüşten mamul özel yapım gümüş yüzük. Ağırlık: 15gr

  Lot No: 183

  Lot: 183

  ÖZEL YAPIM BÜYÜK BOY GÜMÜŞ YÜZÜK-925 ayar gümüşten mamul özel yapım gümüş yüzük. Ağırlık: 15gr

  TLSold
 • 1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÜZERİ OSMANLICA YAZILI OSMANLI TOP MERMİSİ BAŞLIĞI-Üzeri Osmanlıca sayılar bulunan 1.Dünya Savaşı Dönemi Osmanlı top mermisi başlığı. Uzunluk:7.5cm

  Lot No: 184

  Lot: 184

  1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÜZERİ OSMANLICA YAZILI OSMANLI TOP MERMİSİ BAŞLIĞI-Üzeri Osmanlıca sayılar bulunan 1.Dünya Savaşı Dönemi Osmanlı top mermisi başlığı. Uzunluk:7.5cm

  TLSold
 • ABDÜLMECİT HAN DÖNEMİ BAKIR 40 PARA-Abdülmecit Han dönemi bakır 40 para.

  Lot No: 185

  Lot: 185

  ABDÜLMECİT HAN DÖNEMİ BAKIR 40 PARA-Abdülmecit Han dönemi bakır 40 para.

  TLSold
 • SANATÇI İŞİ ÖZEL YAPIM SINIRLI ÜRETİM KÜLLÜK-Sanatçı işi özel yapım sınırlı üretim küllük. Çap:10,5cm

  Lot No: 186

  Lot: 186

  SANATÇI İŞİ ÖZEL YAPIM SINIRLI ÜRETİM KÜLLÜK-Sanatçı işi özel yapım sınırlı üretim küllük. Çap:10,5cm

  TLSold
 • KABARTMA İŞÇİLİKLİ ÖZEL YAPIM GÜMÜŞ YÜZÜK-925 ayar gümüşten mamul kabartma işçilikli zultanit taşlı gümüş yüzük. Ağırlık: 16gr

  Lot No: 187

  Lot: 187

  KABARTMA İŞÇİLİKLİ ÖZEL YAPIM GÜMÜŞ YÜZÜK-925 ayar gümüşten mamul kabartma işçilikli zultanit taşlı gümüş yüzük. Ağırlık: 16gr

  TLSold
 • KALP FORMLU ÖZEL YAPIM GÜMÜŞ YÜZÜK-925 ayar gümüşten mamul kalp formlu özel yapım yüzük. Ağırlık: 3,5gr

  Lot No: 188

  Lot: 188

  KALP FORMLU ÖZEL YAPIM GÜMÜŞ YÜZÜK-925 ayar gümüşten mamul kalp formlu özel yapım yüzük. Ağırlık: 3,5gr

  TLSold
 • USTA İŞİ EL BOYAMA ADA YAPIMI MİNİ TESTİ-Usta işi el boyama ada işi mini testi. Yükseklik: 15cm

  Lot No: 189

  Lot: 189

  USTA İŞİ EL BOYAMA ADA YAPIMI MİNİ TESTİ-Usta işi el boyama ada işi mini testi. Yükseklik: 15cm

  TLSold
 • EL YAPIMI ANTİKA BIÇAK - KAMA-Cumhuriyet başları el yapımı boynuz saplı antika bıçak - kama. Uzunluk:16cm

  Lot No: 190

  Lot: 190

  EL YAPIMI ANTİKA BIÇAK - KAMA-Cumhuriyet başları el yapımı boynuz saplı antika bıçak - kama. Uzunluk:16cm

  TLSold
 • FRANSIZ TOPÇU APOLETİ-Fransız topçu apoleti.

  Lot No: 191

  Lot: 191

  FRANSIZ TOPÇU APOLETİ-Fransız topçu apoleti.

  TLSold
 • FIÇI FORMUNDA YAPILMIŞ AVRUPA YAPIMI ANTİKA KALEMLİK-Fıçı formunda Avrupa yapımı antika kalemlik. Yükseklik: 14,5cm Çap: 7cm

  Lot No: 192

  Lot: 192

  FIÇI FORMUNDA YAPILMIŞ AVRUPA YAPIMI ANTİKA KALEMLİK-Fıçı formunda Avrupa yapımı antika kalemlik. Yükseklik: 14,5cm Çap: 7cm

  TLSold
 • ÜZERİ OSMANLICA YAZILI OSMANLI DÖNEMİ YÜZÜK-Üzeri Osmanlıca yazılı Osmanlı Dönemi yüzük.

  Lot No: 193

  Lot: 193

  ÜZERİ OSMANLICA YAZILI OSMANLI DÖNEMİ YÜZÜK-Üzeri Osmanlıca yazılı Osmanlı Dönemi yüzük.

  TLSold
 • EL YAPIMI DEKORATİF KÜP FORMLU BİBLO-El yapımı dekoratif küp formlu biblo. Bir tanesinin ağız kısmında atık vardır. Yükseklik: 8cm

  Lot No: 194

  Lot: 194

  EL YAPIMI DEKORATİF KÜP FORMLU BİBLO-El yapımı dekoratif küp formlu biblo. Bir tanesinin ağız kısmında atık vardır. Yükseklik: 8cm

  TLSold
 • 1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ MAVZER MERMİSİ ÇEKİRDEĞİ LOTU-1. Dünya Savaşı Dönemi mavzer mermisi çekirdeği lotu.

  Lot No: 195

  Lot: 195

  1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ MAVZER MERMİSİ ÇEKİRDEĞİ LOTU-1. Dünya Savaşı Dönemi mavzer mermisi çekirdeği lotu.

  TLSold
 • ANTİKA AVRUPA APOLET-Antika Avrupa apolet.

  Lot No: 196

  Lot: 196

  ANTİKA AVRUPA APOLET-Antika Avrupa apolet.

  TLSold
 • ESKİ ANTEP YAPIMI DEKORATİF BRONZ MÜHÜR-1970-80'lerden eski Antep yapımı dekoratif bronz mühür. Çap:3.5cm Yükseklik:4cm

  Lot No: 197

  Lot: 197

  ESKİ ANTEP YAPIMI DEKORATİF BRONZ MÜHÜR-1970-80'lerden eski Antep yapımı dekoratif bronz mühür. Çap:3.5cm Yükseklik:4cm

  TLSold
 • FRANSIZ TOPÇU SUBAY APOLETİ-Fransız topçu subay apoleti.

  Lot No: 198

  Lot: 198

  FRANSIZ TOPÇU SUBAY APOLETİ-Fransız topçu subay apoleti.

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ KARADENİZ İŞİ BOYNUZ SAPLI KAMA-Osmanlı Dönemi Karadeniz işi boynuz saplı kama. Uzunluk:21cm

  Lot No: 199

  Lot: 199

  OSMANLI DÖNEMİ KARADENİZ İŞİ BOYNUZ SAPLI KAMA-Osmanlı Dönemi Karadeniz işi boynuz saplı kama. Uzunluk:21cm

  TLSold
 • 2.BASKI ALMAN 5 MARK-Gümüş yada gümüş kaplama 2. baskı Alman 5 mark.

  Lot No: 200

  Lot: 200

  2.BASKI ALMAN 5 MARK-Gümüş yada gümüş kaplama 2. baskı Alman 5 mark.

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ İNGİLİZ KAPAKLI ASKER TABAKASI-1.Dünya Savaşı dönemi kapaklı İngiliz asker tütün tabakası. Boyut:10x7x3cm

  Lot No: 201

  Lot: 201

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ İNGİLİZ KAPAKLI ASKER TABAKASI-1.Dünya Savaşı dönemi kapaklı İngiliz asker tütün tabakası. Boyut:10x7x3cm

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ TEK OSMANLI ASKER ÇARIĞI-1.Dünya Savaşı dönemi deri tek Osmanlı asker çarığı.

  Lot No: 202

  Lot: 202

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ TEK OSMANLI ASKER ÇARIĞI-1.Dünya Savaşı dönemi deri tek Osmanlı asker çarığı.

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ ÇERKEZ İŞİ ÇİZME KAMASI-Osmanlı Dönemi Çerkez işi nadir çizme kaması. Uzunluk: 18cm

  Lot No: 203

  Lot: 203

  OSMANLI DÖNEMİ ÇERKEZ İŞİ ÇİZME KAMASI-Osmanlı Dönemi Çerkez işi nadir çizme kaması. Uzunluk: 18cm

  TLSold
 • 1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ TOP MERMİSİ ŞARAPNELİ LOTU-1. Dünya Savaşı Dönemi top mermisi şarapneli lotu.

  Lot No: 204

  Lot: 204

  1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ TOP MERMİSİ ŞARAPNELİ LOTU-1. Dünya Savaşı Dönemi top mermisi şarapneli lotu.

  TLSold
 • BOYNUZ SAPLI OSMANLI DÖNEMİ KAMA-Osmanlı Dönemi boynuz saplı kama. Uzunluk: 17cm

  Lot No: 205

  Lot: 205

  BOYNUZ SAPLI OSMANLI DÖNEMİ KAMA-Osmanlı Dönemi boynuz saplı kama. Uzunluk: 17cm

  TLSold
 • 2 ADET AVRUPA YAPIMI ANTİKA APOLETİ-2 adet Avrupa yapımı antika apoleti.

  Lot No: 206

  Lot: 206

  2 ADET AVRUPA YAPIMI ANTİKA APOLETİ-2 adet Avrupa yapımı antika apoleti.

  TLSold
 • ÇANAKKALE GAZİLERİ İSİMLİ AHMET USLU TARAFINDAN YAZILMIŞ KİTAP-Çanakkale Gazileri isimli, Ahmet Uslu tarafından yazılmış kitap.

  Lot No: 207

  Lot: 207

  ÇANAKKALE GAZİLERİ İSİMLİ AHMET USLU TARAFINDAN YAZILMIŞ KİTAP-Çanakkale Gazileri isimli, Ahmet Uslu tarafından yazılmış kitap.

  TLSold
 • CAM MASA OBJESİ-Cam masa objesi. Yükseklik: 10,5cm

  Lot No: 208

  Lot: 208

  CAM MASA OBJESİ-Cam masa objesi. Yükseklik: 10,5cm

  TLSold
 • 1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI TEL KESME MAKASI-1. Dünya Savaşı Dönemi Osmanlı tel kesme makası. Uzunluk:34cm

  Lot No: 209

  Lot: 209

  1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI TEL KESME MAKASI-1. Dünya Savaşı Dönemi Osmanlı tel kesme makası. Uzunluk:34cm

  TLSold
 • ABDÜLMECİT HAN DÖNEMİ BAKIR 20 PARA-Abdülmecit Han dönemi bakır 20 para.

  Lot No: 210

  Lot: 210

  ABDÜLMECİT HAN DÖNEMİ BAKIR 20 PARA-Abdülmecit Han dönemi bakır 20 para.

  TLSold
 • NADİR FORMDA KINIK İŞİ MİNİ KÜP-Nadir formda el boyama Kınık işi mini küp. Yükseklik: 7cm Çap: 6cm

  Lot No: 211

  Lot: 211

  NADİR FORMDA KINIK İŞİ MİNİ KÜP-Nadir formda el boyama Kınık işi mini küp. Yükseklik: 7cm Çap: 6cm

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ALMAN ŞAPKA KOKARTI-1.Dünya Savaşı dönemi Alman şapka kokartı.

  Lot No: 212

  Lot: 212

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ALMAN ŞAPKA KOKARTI-1.Dünya Savaşı dönemi Alman şapka kokartı.

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ DENİZCİ PAŞA DÜĞMESİ-Osmanlı Dönemi denizci paşa düğmesi.

  Lot No: 213

  Lot: 213

  OSMANLI DÖNEMİ DENİZCİ PAŞA DÜĞMESİ-Osmanlı Dönemi denizci paşa düğmesi.

  TLSold
 • HALİYLE KONDİSYONDA OSMANLI DÖNEMİ DEMLİK-Haliyle kondisyonda Osmanlı Dönemi demlik. Yükseklik: 14 cm

  Lot No: 214

  Lot: 214

  HALİYLE KONDİSYONDA OSMANLI DÖNEMİ DEMLİK-Haliyle kondisyonda Osmanlı Dönemi demlik. Yükseklik: 14 cm

  TLSold
 • ÖZEL YAPIM ANTİKA GÜMÜŞ BİLEKLİK-925 ayar gümüşten mamul İtalyan model bileklik. Ağırlık: 6gr

  Lot No: 215

  Lot: 215

  ÖZEL YAPIM ANTİKA GÜMÜŞ BİLEKLİK-925 ayar gümüşten mamul İtalyan model bileklik. Ağırlık: 6gr

  TLSold
 • ANTİKA KAPAKLI AHŞAP MÜCEVHER KUTUSU-1960-70'lerden el yapımı antika ahşap kapaklı mücevher kutusu. Boyut: 8x8x3,5cm

  Lot No: 216

  Lot: 216

  ANTİKA KAPAKLI AHŞAP MÜCEVHER KUTUSU-1960-70'lerden el yapımı antika ahşap kapaklı mücevher kutusu. Boyut: 8x8x3,5cm

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ EL YAPIMI ÇİFT TARAFLI KAPAKLI KUTU-Osmanlı Dönemi tamamı el yapımı çift taraflı kapaklı kutu. Boyut: 8,5x5x4cm

  Lot No: 217

  Lot: 217

  OSMANLI DÖNEMİ EL YAPIMI ÇİFT TARAFLI KAPAKLI KUTU-Osmanlı Dönemi tamamı el yapımı çift taraflı kapaklı kutu. Boyut: 8,5x5x4cm

  TLSold
 • ÇANAKKALE DENİZ SAVAŞI İSİMLİ AHMET USLU TARAFINDAN YAZILMIŞ KİTAP-Çanakkale Deniz Savaşı isimli Ahmet Uslu tarafından yazılmış kitap.

  Lot No: 218

  Lot: 218

  ÇANAKKALE DENİZ SAVAŞI İSİMLİ AHMET USLU TARAFINDAN YAZILMIŞ KİTAP-Çanakkale Deniz Savaşı isimli Ahmet Uslu tarafından yazılmış kitap.

  TLSold
 • ÜZERİ AKITMA İŞÇİLİKLİ OSMANLI DÖNEMİ KÜP-Üzeri akıtma işçilikli Osmanlı Dönemi küp. Yükseklik: 15cm Çap: 6,5cm

  Lot No: 219

  Lot: 219

  ÜZERİ AKITMA İŞÇİLİKLİ OSMANLI DÖNEMİ KÜP-Üzeri akıtma işçilikli Osmanlı Dönemi küp. Yükseklik: 15cm Çap: 6,5cm

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI KAMİNETO PARÇASI-1.Dünya Savaşı dönemi Osmanlı kamineto parçası. Çap: 12,5cm

  Lot No: 220

  Lot: 220

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI KAMİNETO PARÇASI-1.Dünya Savaşı dönemi Osmanlı kamineto parçası. Çap: 12,5cm

  TLSold
 • GÜMÜŞ KAPLAMA ANTİKA ÇATAL KAŞIK-1940-50'lerden gümüş kaplama antika çatal kaşık. Uzunluk: 22cm

  Lot No: 221

  Lot: 221

  GÜMÜŞ KAPLAMA ANTİKA ÇATAL KAŞIK-1940-50'lerden gümüş kaplama antika çatal kaşık. Uzunluk: 22cm

  TLSold
 • 2 ADET CUMHURİYET BAŞLARI EL KAZIMA ŞAHIS MÜHRÜ-2 adet Cumhuriyet başları el kazıma şahıs mührü.

  Lot No: 222

  Lot: 222

  2 ADET CUMHURİYET BAŞLARI EL KAZIMA ŞAHIS MÜHRÜ-2 adet Cumhuriyet başları el kazıma şahıs mührü.

  TLSold
 • TAMAMI EL YAPIMI KINIK İŞİ 3 ADET ZEMZEMLİK-Tamamı el yapımı Kınık işi 3 adet zemzemlik. 2 tanesinin ağız kısmında atık vardır. Yükseklik: 9cm Çap: 6,5cm

  Lot No: 223

  Lot: 223

  TAMAMI EL YAPIMI KINIK İŞİ 3 ADET ZEMZEMLİK-Tamamı el yapımı Kınık işi 3 adet zemzemlik. 2 tanesinin ağız kısmında atık vardır. Yükseklik: 9cm Çap: 6,5cm

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ NADİR İNGİLİZ LİMONATA ŞİŞESİ-1.Dünya Savaşı dönemi nadir İngiliz limonata şişesi. Yükseklik: 10,5cm

  Lot No: 224

  Lot: 224

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ NADİR İNGİLİZ LİMONATA ŞİŞESİ-1.Dünya Savaşı dönemi nadir İngiliz limonata şişesi. Yükseklik: 10,5cm

  TLSold
 • MEHMET REŞAT DÖNEMİ KAĞIT 5 KURUŞ-Mehmet Reşat Han dönemi kağıt 5 kuruş.

  Lot No: 225

  Lot: 225

  MEHMET REŞAT DÖNEMİ KAĞIT 5 KURUŞ-Mehmet Reşat Han dönemi kağıt 5 kuruş.

  TLSold
 • TESPİH AĞACINDAN MAMUL ÖZEL YAPIM MASKOT TESPİH-Tespih ağacından mamul özel yapım maskot tespih.

  Lot No: 226

  Lot: 226

  TESPİH AĞACINDAN MAMUL ÖZEL YAPIM MASKOT TESPİH-Tespih ağacından mamul özel yapım maskot tespih.

  TLSold
 • BOYNUZ SAPLI OSMANLI DÖENMİ KAMA-Osmanlı Dönei boynuz saplı kama. Uzunluk: 24cm

  Lot No: 227

  Lot: 227

  BOYNUZ SAPLI OSMANLI DÖENMİ KAMA-Osmanlı Dönei boynuz saplı kama. Uzunluk: 24cm

  TLSold
 • AVRUPA YAPIMI HRİSTİYAN İŞİ ANTİKA BROŞ-1950'lerden Avrupa yapımı Hristiyan işi antika broş.

  Lot No: 228

  Lot: 228

  AVRUPA YAPIMI HRİSTİYAN İŞİ ANTİKA BROŞ-1950'lerden Avrupa yapımı Hristiyan işi antika broş.

  TLSold
 • OPAL TAŞLI ANTİKA BROŞ-1930'lardan Avrupa yapımı opal taşlı antika broş. Çap: 6cm

  Lot No: 229

  Lot: 229

  OPAL TAŞLI ANTİKA BROŞ-1930'lardan Avrupa yapımı opal taşlı antika broş. Çap: 6cm

  TLSold
 • AVRUPA YAPIMI KAPAKLI ANTİKA METAL ÇAY KUTUSU-Avrupa yapımı antika kapaklı metal çay kutusu. Yükseklik:10cm

  Lot No: 230

  Lot: 230

  AVRUPA YAPIMI KAPAKLI ANTİKA METAL ÇAY KUTUSU-Avrupa yapımı antika kapaklı metal çay kutusu. Yükseklik:10cm

  TLSold
 • AT VE ARABASI FORMUNDA YAPILMIŞ ÇANAKKALE TOPRAK KALEMLİK-At ve arabası formunda yapılmış Çanakkale toprak kalemlik. Boyut: 3x4,5x7,5cm

  Lot No: 231

  Lot: 231

  AT VE ARABASI FORMUNDA YAPILMIŞ ÇANAKKALE TOPRAK KALEMLİK-At ve arabası formunda yapılmış Çanakkale toprak kalemlik. Boyut: 3x4,5x7,5cm

  TLSold
 • EL YAPIMI KİTRE BEBEK-El yapımı kitre bebek. Uzunluk: 19cm

  Lot No: 232

  Lot: 232

  EL YAPIMI KİTRE BEBEK-El yapımı kitre bebek. Uzunluk: 19cm

  TLSold
 • TAMAMI EL YAPIMI USTA İŞİ BULGAR ŞEKERLİK-Tamamı el yapımı usta işi Bulgar şekerlik. Çap:10cm Yükseklik: 5,5cm

  Lot No: 233

  Lot: 233

  TAMAMI EL YAPIMI USTA İŞİ BULGAR ŞEKERLİK-Tamamı el yapımı usta işi Bulgar şekerlik. Çap:10cm Yükseklik: 5,5cm

  TLSold
 • YAKIN DÖNEM KUVVACI KALPAĞI-Yakın dönem Kuvvacı kalpağı. Yükseklik: 15cm Çap: 19cm

  Lot No: 234

  Lot: 234

  YAKIN DÖNEM KUVVACI KALPAĞI-Yakın dönem Kuvvacı kalpağı. Yükseklik: 15cm Çap: 19cm

  TLSold
 • DERİDEN MAMUL ANTİKA SUBAY TABANCA KILIFI-Deriden mamul antika subay tabanca kılıfı. Uzunluk: 26cm

  Lot No: 235

  Lot: 235

  DERİDEN MAMUL ANTİKA SUBAY TABANCA KILIFI-Deriden mamul antika subay tabanca kılıfı. Uzunluk: 26cm

  TLSold
 • HALİYLE KONDİSYONDA SANATÇI İŞİ EL YAPIMI MİNİ ADA İŞİ TESTİ-Haliyle kondisyonda sanatçı işi mini ada işi testi. Yükseklik: 13,5cm

  Lot No: 236

  Lot: 236

  HALİYLE KONDİSYONDA SANATÇI İŞİ EL YAPIMI MİNİ ADA İŞİ TESTİ-Haliyle kondisyonda sanatçı işi mini ada işi testi. Yükseklik: 13,5cm

  TLSold
 • ANTİKA ŞİFRELİ ÇANTA-1980'lerden antika şifreli çanta. Boyut: 43x33x11cm

  Lot No: 237

  Lot: 237

  ANTİKA ŞİFRELİ ÇANTA-1980'lerden antika şifreli çanta. Boyut: 43x33x11cm

  TLSold
 • TURKUAZ TAŞLI GÜMÜŞ ÜZERİ ALTIN KAPLAMA İŞÇİLİKLİ ÖZEL YAPIM YÜZÜK-925 ayar gümüşten mamul altın kaplama ve kabartma işçilikli Turkuaz taşlı özel yapım yüzük. Ağırlık: 13gr

  Lot No: 238

  Lot: 238

  TURKUAZ TAŞLI GÜMÜŞ ÜZERİ ALTIN KAPLAMA İŞÇİLİKLİ ÖZEL YAPIM YÜZÜK-925 ayar gümüşten mamul altın kaplama ve kabartma işçilikli Turkuaz taşlı özel yapım yüzük. Ağırlık: 13gr

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇANAKKALE CEPHESİ KARAVANA KEPÇESİ-1.Dünya Savaşı dönemi Çanakkale Cephesi karavana kepçesi. Yükseklik: 33cm

  Lot No: 239

  Lot: 239

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇANAKKALE CEPHESİ KARAVANA KEPÇESİ-1.Dünya Savaşı dönemi Çanakkale Cephesi karavana kepçesi. Yükseklik: 33cm

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ ÇANAKKALE İŞİ TOPRAK KANDİL VE KAPAĞI-Osmanlı Dönemi Çanakkale işi toprak kandil ve kapağı. Toplam yükseklik: 13cm

  Lot No: 240

  Lot: 240

  OSMANLI DÖNEMİ ÇANAKKALE İŞİ TOPRAK KANDİL VE KAPAĞI-Osmanlı Dönemi Çanakkale işi toprak kandil ve kapağı. Toplam yükseklik: 13cm

  TLSold
 • ESKİ YAZI HATIRA İSTİKLAL MADALYASI-1970-80'lerden eski yazı döküm hatıra İstiklal madalyası.

  Lot No: 241

  Lot: 241

  ESKİ YAZI HATIRA İSTİKLAL MADALYASI-1970-80'lerden eski yazı döküm hatıra İstiklal madalyası.

  TLSold
 • HATIRA TEYYARE CEMİYETİ ROZETİ-1970-80'lerden döküm hatıra Teyyare Cemiyeti rozet.

  Lot No: 242

  Lot: 242

  HATIRA TEYYARE CEMİYETİ ROZETİ-1970-80'lerden döküm hatıra Teyyare Cemiyeti rozet.

  TLSold
 • ÇANAKKALE ZAFERİNİN 100. YILI ANISINA YAPILMIŞ CİHADİYE YÜZÜĞÜ-Çanakkale Zaferinin 100. yılı anısına yapılmış Cihadiye yüzüğü.

  Lot No: 243

  Lot: 243

  ÇANAKKALE ZAFERİNİN 100. YILI ANISINA YAPILMIŞ CİHADİYE YÜZÜĞÜ-Çanakkale Zaferinin 100. yılı anısına yapılmış Cihadiye yüzüğü.

  TLSold
 • 1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI MAVZER KURMA KOLU-1.Dünya Savaşı dönemi Osmanlı mavzer kurma kolu. Uzunluk: 23cm

  Lot No: 244

  Lot: 244

  1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ OSMANLI MAVZER KURMA KOLU-1.Dünya Savaşı dönemi Osmanlı mavzer kurma kolu. Uzunluk: 23cm

  TLSold
 • TAMAMI EL YAPIMI ADA İŞİ TOPRAK BASKI SÜZGECİ-Tamamı el yapımı ada işi toprak baskı süngeç. Yükseklik: 7,5 Çap:9cm

  Lot No: 245

  Lot: 245

  TAMAMI EL YAPIMI ADA İŞİ TOPRAK BASKI SÜZGECİ-Tamamı el yapımı ada işi toprak baskı süngeç. Yükseklik: 7,5 Çap:9cm

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ MİNİ ÇÖKELEK KÜBÜ-Osmanlı Dönemi mini çökelek kübü. Ağız kısmında atık mevcuttur. Yükseklik: 10,5 Çap:6cm

  Lot No: 246

  Lot: 246

  OSMANLI DÖNEMİ MİNİ ÇÖKELEK KÜBÜ-Osmanlı Dönemi mini çökelek kübü. Ağız kısmında atık mevcuttur. Yükseklik: 10,5 Çap:6cm

  TLSold
 • BURSA İŞİ EL YAPIMI ANTİKA KAMA-1930-40'lardan Bursa işi el yapımı antika kama. Uzunluk: 17cm

  Lot No: 247

  Lot: 247

  BURSA İŞİ EL YAPIMI ANTİKA KAMA-1930-40'lardan Bursa işi el yapımı antika kama. Uzunluk: 17cm

  TLSold
 • 2 ADET ÇELİK ALYANS-2 adet çelik alyans.

  Lot No: 248

  Lot: 248

  2 ADET ÇELİK ALYANS-2 adet çelik alyans.

  TLSold
 • OSMANLI DÖNEMİ KİLİM PARÇASI - KİLİM FRAGMANI-Osmanlı Dönemi kilim parçası - kilim fragmanı. Boyut: 34x22cm

  Lot No: 249

  Lot: 249

  OSMANLI DÖNEMİ KİLİM PARÇASI - KİLİM FRAGMANI-Osmanlı Dönemi kilim parçası - kilim fragmanı. Boyut: 34x22cm

  TLSold
 • 1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ FRANSIZ SUBAY ÇATAL ÇAKIŞIĞI-1.Dünya Savaşı dönemi Fransız subay çatal kaşığı. Uzunluk: 20,5cm

  Lot No: 250

  Lot: 250

  1.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ FRANSIZ SUBAY ÇATAL ÇAKIŞIĞI-1.Dünya Savaşı dönemi Fransız subay çatal kaşığı. Uzunluk: 20,5cm

  TLSold