OSMANLI DÖNEMİ ÇOK NADİR ÜZERİ OSMANLICA YAZILI KANTAR TOPUZU

Üzerinde kontrol damgası(tuğra) ve 1299(1883) tarih bulunan Osmanlı Dönemi nadir kantar topuzu. Yükseklik:10cm