OSMANLI DÖNEMİ ÜZERİ YAZILI KAHVE DEĞİRMENİ

Üzeri Osmanlıca yazılı 1260(1840) tarihli Osmanlı Dönemi kahve değirmeni. Uzunluk:25cm