OSMANLI DÖNEMİ KİLİM

Ortası 3 göbekli üzerinde eli belinde ve koç başı figürleri bulunan el eğirme ve kök boya ipler ile elde dokunmuş Uşak yöresi kilim. Boyut:104x140cm