OSMANLI DÖNEMİ ZEMZEMLİK

Yekpare şimşirden mamul Osmanlı Dönemi Maraş işi zemzemlik. Yükseklik:20cm