OSMANLI DÖNEM YUVARLAK DİRHEM

1335-1336 (1915-1916) tarihli Osmanlı Dönemi dirhem. Çap:6cm