OSMANLI DÖNEMİ ÇERKEZ ÜZENGİSİ

Osmanlı Dönemi Çerkez üzengisi. Boyut:14x12cm