OSMANLI DÖNEMİ JANDARMA BRÖVESİ

Osmanlı Dönemi jandarma subay brövesi. Boyut:5x4cm