1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇOK NADİR GÜMÜŞ RUM ASKER PAZUBENDİ

1. Dünya Savaşı Dönemi çok nadir önü ve arkası kabartma işçilikli gümüş Rum asker pazubendi. 1. Dünya Savaşı'nda yalnız Türkler değil gönüllü Rum-Ermeni askerler de görev almıştır onlardan birine aittir. Çap: 5cm.