1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇOK NADİR MAKİNELİ TÜFEK MİYONU - MİTRALYÖZ

1. Dünya Savaşı Dönemi çok nadir makineli tüfek miyonu - mitralyöz. Uzunluk: 31cm.