OSMANLI DÖNEMİ ASKER CEVŞENİ - ASKER HAMAYILI

İçinde el yazma duasıyla asker cevşeni.