OSMANLI DÖNEMİ ÇOK NADİR DİPLOMAT DÜĞMESİ

Üzerinde sekiz köşeli yıldız bulunan Osmanlı Dönemi çok nadir konsolos düğmesi.