1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ NADİR LEE ENFİELD TÜFEK KAYIŞI UÇLARI

1. Dünya Savaşı dönemi üzeri tarihli nadir Lee Enfied tüfek kayışı uçları.