OSMANLI DÖNEMİ ZİHKİR - OKÇU YÜZÜĞÜ

1800 başları üzeri kuş gözü motifli bronzdan mamul nadir okçu yüzüğü - zihkir.