OSMANLI DÖNEMİ NADİR FORMDA YAZILI LENGER

Üzerinde kabartma yazı ile 'sahibi Abdurrahman' yazılı 1108(1690) tarihli Osmanlı Dönemi nadir formda lenger. Çap:27,5cm