OSMANLI DÖNEMİ DERVİŞ PAZUBENTİ

İki tarafında el kazıma ebced ve dualar bulunan Osmanlı Dönemi pazubent. 4,5x4,5cm.