1929 TARİHLİ ERKAN-I HARBİYE KAYMAKAMI HASAN BEY TARAFINDAN YAZILMIŞ HARP KURALLARI İLE İLGİLİ YAZMA ESER

1929 tarihli Tabya başlıklı Erkan-ı Harbiye Kaymakamı Hasan Bey tarafından yazılmış Tabyanın savaştaki görevini nasıl savaşacağını ve harp kurallarını anlatan el yazma eser.boyut: 15,5x23,5cm.