OSMANLI DÖNEMİ BRONZDAN MAMUL DERVİŞ YÜZÜĞÜ

Osmanlı Dönemi bronzdan mamul üst tarafı deviş sikkesi formunda derviş yüzüğü.