1800 BAŞLARI NADİR EL YAZMA MECMUA

1800 başları içinde ilahi, kaside, dua gibi beyitler bulunan el yazma kitap. Boyut: 19x12,5cm.