OSMANLI DÖNEMİ DİSK DİRHEM

Üzeri Osmanlıca damgalı Osmanlı Dönemi disk dirhem. Çap: 10,5cm.