OSMANLI DÖNEMİ BAKIR LENGER

El döğme bakırdan mamul Osmanlı Dönemi lenger.