OSMANLI DÖNEMİ ÇERKEZ İŞİ AT ÜZENGİSİ

Osmanlı Dönemi bronzdan mamul Çerkez işi at üzengisi. Bir tanesinde perçinli dönen tamiri mevcuttur. Yükseklik: 14cm.