OSMANLI DÖNEMİ EL YAZMA RÜTBE BERAT EMRİ

Osmanlı Dönemi el yazma üzerinde "Saadetlü Rasim Efendi'nin kıdemine binaen Rütbe-i Ula sınıfı sanisine terfi etmesine dair Daire'yi Teşrifat" yazılı rütbe berat emri. Boyut: 20,5x32,5cm