H.DECUCİS CONSTANTİNOPLE DAMGALI OSMANLI DÖNEMİ LİMOGES PORSELEN TABAK

Arkası H. Decucis Constantinople damgalı Osmanlı Dönemi Limoges porselen tabak. Çap: 26,5cm