ABDÜLMECİD DÖNEMİ ALTIN 5 MEMDUHİYE

ABDÜLMECİD DÖNEMİ (1255/2 CÜLUS) ALTIN 5 MEMDUHİYE. KATALOGTA BU PARA NADİRLİK DERECESİ "R" (NADİR - RARE) OLARAK SINIFLANDIRILMIŞTIR.