ABDÜLAZİZ DÖNEMİ GÜMÜŞ 20 PARA

ABDÜLAZİZ DÖNEMİ (1277/3 CÜLUS) GÜMÜŞ 20 PARA. KATALOGTA BU PARA NADİRLİK DERECESİ "R" (NADİR - RARE) OLARAK SINIFLANDIRILMIŞTIR.