ABDÜLMECİT DÖNEMİ ALTIN 1/2 MEMDUHİYE

ABDÜLMECİT DÖNEMİ (1255/1 CÜLUS) ALTIN 1/2 MEMDUHİYE. KATALOGTA BU PARA NADİRLİK DERECESİ "R" (NADİR - RARE) OLARAK SINIFLANDIRILMIŞTIR.