OSMANLI DÖNEMİ HESAP İŞİ BERGAMA YÖRESİ NADİR BÜYÜK BOY GECELİK

Yakası saçakları ve kolları hesap işi tamamı el dokuma ve el işlemesi gecelik