OSMANLI DÖNEMİ YÖRÜK İŞİ 3 ADET PARA KESESİ

Üzeri pullu Osmanlı Dönemi 3 adet para kesesi. Uzunluk: 17-18-13cm