OSMANLI DÖNEMİ ÜZERİ İŞLEMELİ SÖZ TESTİSİ

Üzeri işlemeli Osmanlı Dönemi söz testisi. Yükseklik: 24cm