OSMANLI DÖNEMİ GELİN DUVAK TELİ

Osmanlı Dönemi gelin duvak teli.