1910 YILI SERİ TAKİPLİ ALMAN PARASI

1910 yılı seri takipli Alman parası.