OSMANLI DÖNEMİ USTA DAMGALI YIĞMA KENAR BAKIR TABAK

1800 başları usta damgalı yığma kenar Osmanlı Dönemi bakır tabak.