LÜLE TAŞINDAN MAMUL ANTİKA NAMAZ TESPİHİ

Lüle taşından mamul 99lu antika namaz tespihi. Habbeleri ve imamesi sonradan değişmiştir, haliyle satıştadır.