İPEK İPLERLE İŞLENMİŞ OSMANLI DÖNEMİ ENAM-I ŞERİF KABI

Osmanlı Döenmi ipek iplerle işlenmiş Enam-ı Şerif kabı.