ÜZERİ KABARTMA İŞÇİLİKLİ VE İNSİYALLİ AVRUPA YAPIMI PEÇETELİK

Üzeri kabartma işçilikli ve insiyalli Avrupa yapımı peçetelik.