OSMANLI DÖNEMİ 3 ADET KÖŞELİ DİRHEM

1850'lerden Osmanlı Dönemi 3 adet köşeli dirhem lotu.