OSMANLI DÖNEMİ OKUL KARNESİ

1336-1337(1918-1919) yıllarına ait Osmanlı Dönemi okul karnesi.