OSMANLI DÖNEMİ ŞAKÜL FORMLU DİRHEM

1850'lerden üzeri şakül formlu Osmanlı Dönemi dirhem.