OSMANLI DÖNEMİ 3 ADET BALIKÇI AĞI LOTU

Osmanlı dönemi 3 adet balık ağlarına takılan ağırlık lotu.