OSMANLI DÖNEMİ TOPRAK AĞIRŞAK

Osmanlı dönemi ip eğirmek için kullanılan ahşağ kirmanların ucuna takılan ağırşak.