OSMANLI DÖNEMİ 4 ADET BALIKÇILARIN KULLANDIĞI AĞ AĞIRLIĞI

Osmanlı dönemi 4 adet balıkçıların ağ için kullandığı ağ ağırlığı.