OSMANLI DÖNEMİ ÇOK NADİR GAZİ MÜHRÜ

Üzerinde Osmanlıca 'Mir Gazi Hüseyin' yazılı çok nadir Osmanlı Dönemi bir gazimize ait mühür.