İSTANBUL TERAKKİ SANAYİ - OSMANLI AMELE CEMİYETİ ÇOK NADİR KAŞIK

Osmanlı Dönemi gümüş kaplama kaşık. Kaşığın arka kısmında hilal ile birlikte Osmanlıca 'İstanbul Terakki Sanayi' iabaresi yer almaktadır. Osmanlı Amele Cemiyeti (Amele-i Osmani Cemiyeti) 1894-1895 yıllarında İstanbulda tophane fabrikalarında işçilerin gördükleri insanlık dışı muamele ve baskılar nedeniyle gizli olarak kurulmuş, ancak yine baskı rejimi nedeniyle faaliyetlerini tam sürdürememiş, 1908 de 2.Abdülhamit'in tahttan indirilesinden sonra Osmanlı Terakki Sanayi cemiyeti ve daha sonralarıda Osmanlı Sanatkaran Cemiyeti adlarını almış Osmanlının ilk işçi örgüttüdür. Uzunluk: 21cm