1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ İNGİLİZ SÜVARİ BORAZANI

Askına kadar her şeyiyle orijinal 1. Dünya Savaşı Dönemi İngiliz süvari borazanı.