1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇİL KONDİSYONDA YALMANLI SUBAY SÜNGÜSÜ

Almanların Osmanlı subayları için yaptığı uç kısmı yalmanlı (Osmanlı palalarından esinlenerek yapılmış) orijinal deri aparatıyla beraber çelik kınlı çok nadir Alman hibesi Osmanlı Seitengewehr model Pipe Back subay süngüsü. Uzunluk: 68cm.