1. DÜNYA SAVAŞI OSMANLI ASKER SÜNGÜSÜ

1. Dünya Savaşı Dönemi Çanakkale Cephesinden çıkmış Osmanlı asker süngüsü. 59cm.