1. DÜNYA SAVAŞI SUBAY TABANCASI

1. Dünya Savaşı Dönemi Çanakkale Cephesi subay tabancası. Uzunluk: 19cm.