OSMANLI DÖNEMİ NADİR HİDİV PAŞA DÜĞMESİ

Osmanlı Dönemi nadir hidiv paşa düğmesi.