OSMANLI DÖNEMİ ÇOK NADİR AY YILDIZLI KONSOLOS DÜĞMESİ

Üzeri altın vermeyli ve ay yıldızlı çok nadir Osmanlı konsolos düğmesi.